21
Вт, Май
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Приключи изпълнението на проект за обновяване на читалищата в три села в община Свиленград - НЧ „Христо Ботев-1927” в с. Щит, НЧ „Изгрев - 1928” - с. Сладун, НЧ „Христо Паскалев - 1931” - с. Младиново. В резултат на проекта центровете за изкуство в тези читалища ще разширят и обогатят дейностите си по съхранение и представяне на автентичния фолклор и местни традиции.

Проект „Обичаи, традиции и култура - преплетени в историята” се изпълни съгласно сключен Договор № BG06RDNP001-19.286-0002-C01, финансиран по Програма за развитие на селските райони, процедура BG06RDNP001-19.286 - МИГ „Свиленград Ареал”, Мярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура". Ремонтните дейности в трите читалища се извършиха в рамките на 10 месеца след проведени обществени поръчки и сключване на договори с изпълнители.

В читалището в село Щит се извърши вътрешен ремонт на помещенията и подмяна на дограма. Доставени бяха мултимедиен проектор, прожекционен екран, сгъваеми столове и 2 шатри за провеждане на събития на открито.

В читалището в село Сладун беше извършена пълна подмяна на фасадна дограма.

В НЧ „Христо Паскалев - 1931” в село Младиново се извърши цялостно саниране на сградата, подмяна на дограма и ремонт на покрива. Две от най-големите зали бяха шпакловани и боядисани, положена беше нова подова настилка. Изгради се и нов санитарен възел.

Общата стойност на проекта съгласно сключения административен договор за безвъзмездна финансова помощ е 160 896,96 без ДДС. За успешното изпълнение на трите обекта община Свиленград вложи собствени средства в размер на 25 812 лева. За период от 24 месеца по изпълнението на проекта работи екип от община Свиленград от дирекциите „Местно икономическо развитие, проекти и програми”, „Обществени поръчки, капитално строителство и контрол”, счетоводители от „Бюджет и финанси” и юристите от отдел „Правен”. По процедурите на МИГ „Свиленград Ареал” това е третият завършен проект. Към момента продължава реализацията на още четири одобрени проекта.