16
Сря, Ян
9 Нови статии

 96 автомобила са проверени вчера при специализирана операция на територията на РУ Свиленград за противодействие на престъпността и опазване на обществения ред.

Свиленградчанка и две любимчанки в делегацията от Хасковски регион

"Над 80% от европейците смятат, че фалшивите новини са заплаха за демокрацията. Тази статистика е тревожна, защото показва ерозия на доверието към интернет и онлайн средата." Това заяви българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Ева Майдел по време на годишния форум в Брюксел "Мисли дигитално". Конференцията „Мисли дигитално“ е част от програмата на делегация от Хасковска област, която е в Брюксел по покана на евродепутата Ева Майдел.

Поставяйте си цели, отвъд на това, което се очаква, усъвършенствайте уменията си, бъдете част от решението на предизвикателствата пред Европа и света с вашите идеи и активна позиция. Това заяви Ева Майдел, която, като един от най-младите евродепутати, бе специален гост на събитието „Младежки парламент“ в Брюксел на 19 ноември.

Любимчанката Мария Ванкова бе избрана за „Репортер на годината“ на bTV. Наградата бе присъдена по повод 18-годишнината на телевизионната медия.

Пожарите в комини са втората най-честа причина за инциденти през зимата след неправилно боравене с отоплителен уред

Да бъдем внимателни с отоплителните уреди през зимата, сигнализират от районата служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) в Свиленград. От изнесените от службата данни става ясно, че област Хасково е на челна позиция при черната статистика на пострадали по време на битов пожар през зимата.

Разработеният от Общинска администрация градоустройствен документ ще подпомага развитието на района

Интервю с главния архитект на Община Свиленград Анастас Карчев

Общинска администрация – Свиленград приключи процедурата по разработване и одобрение на Общ устройствен план на Община Свиленград. За първи път в историята си общината разполага с този основополагащ устройствен документ и е една от малкото общини в България, успяла да го реализира. За екипа на кмета инж. Георги Манолов едно от основните направления на работа е градоустройственото и благоустройственото планиране на града и селата. Преди четири години бе създаден Общ устройствен план за град Свиленград, който сега се допълва с включването на всички села. Осъществяването на идеята за Общ устройствен план на общината не е самоцел, а необходимост, без която не е възможно развитието на местната територия, не само заради нуждата от спазването на закона, а и заради възможностите, които това планиране дава за проектиране и инвестиране.  Проектът е обявен на страницата на общината

. - Арх. Карчев, в последните години беше свършена доста работа по планирането на териториите в общината и тяхното развитие за десетилетия напред – създадени бяха Общ устройствен план на Свиленград , а сега и на цялата община. Бихте ли ни разяснили какво е Общ устройствен план на община (ОУПО)?

- Да, във визията за развитие на общината създаването на Общ устройствен план бе една от главните задачи. Общият устройствен план на община е главният инструмент за осъществяване на дългосрочните цели за пространствено развитие на градове или община в 20-годишен срок. Целите на ОУП на община могат да бъдат: усъвършенстване на транспортно-комуникационните системи; оптимизиране на териториалната структура; съхраняване, разширяване и развитие на зелената система; ограничаване на застрояването и уплътняването на съществуващите зони с комплексно жилищно застрояване и др.

- Какво значение има този план за нашата община?

- Общият устройствен план има стратегическо значение за развитието на цялата община, защото определя къде какво да се строи, какво се допуска да се разполага в определена територия, къде е подземната инфраструктура /водоснабдителна, електроснабдителна, газификация/, кои са границите на населените места, кои са териториите със специално или смесено предназначение. Приетият Общ устройствен план решава градоустройството за близките 20 години. Започнахме през 2015 г. с Решение на Общински съвет – Свиленград, с което бе одобрено Заданието за изработване на Общ устройствен план на Община Свиленград. През настоящата 2018-та година се одобри и самият план. През тези три години се анализираха всички устройствени проблеми на територията на общината, съобразихме се с тях и така се заложиха решения за тяхното поправяне. Бяха организирани срещи с кметовете по места, които предварително бяха разговаряли с хората за предложения за бъдещо развитие и техни инвестиционни намерения. Също така за общината е важно да има Общ устройствен план, защото при кандидатстване с проекти за външно финансиране се спестява време, което иначе се губи в процедури за устройствени планове и предпроектиране.

- Какво е заложено в новия Общ устройствен план на общината за улесняване на бизнеса и в полза на жителите?

- С Общия устройствен план се улеснява значително проектирането и изграждането на нови благоустройствени обекти. Ще дам пример със село Пъстрогор. Там има териториален градоустройствен проблем, заложен още през 1952 г. с одобрението на регулационния план на селото. Тогава не са били включени жилищни територии северно от селото, което е довело до многогодишни проблеми за живущите на тази вече извънселищна територия. Но с приемането на Общия устройствен план на Община Свиленград ние като администрация ще можем да предвидим промяна на регулационния план и така ще включим в чертите на селото тази територия. След одобряването на плана ще продължим да работим в детайли и по подробни планове за решаване на заложените устройствени решения за територията на общината.

- Каква връзка ще има този план с предстоящи инвестиционни намерения в общината?

- Извън границите на населените места, съгласно чл.59 от Закона за устройство на територията, застрояване се допуска само според предвижданията в Общия устройствен план. При наличие на този план хората ще могат да изпълняват инвестиционните си намерения без дългите процедури и без притеснение, че ще изпуснат някакви срокове. Както за общината, така и за частните инвеститори Общият устройствен план дава законодателна възможност да се строи извън регулационните граници на населените места. - Арх. Карчев, четири година след приемане на общия устройствен план на град Свиленград започна ли неговото прилагане? Накъде се насочват инвестиционните интереси?

- Общият устройствен план на Свиленград постепенно започва да се прилага. Планът дава стратегическата посока за развитие на града и правилността й вече се потвърждава от инвеститорския интерес. Приеха се нови регулации за възникването на нови квартали в покрайнините на града. Планът даде възможност Община Свиленград да кандидатства за европейско финансиране на проекти извън регулационния план. Предвиди се разширение на гробищния парк на Свиленград. Започната е процедура за нов гробищен парк на кв. „Кап. Петко войвода”. Възникнаха много частни инвестиции в новоприетите квартали в местностите Пъстрогорски път, Стопански двор Канакли, Речните лозя и други територии извън регулация.

- Във връзка с благоустрояването и подобряването визията на града възможно ли е общината да постави изисквания към бъдещите инвеститори по отношение на архитектурата на сградите, за да добие Свиленград характерен облик?

- Това е много трудно, защото по Закона за устройство на територията Общинската администрация не може да има изисквания по целесъобразност. В стария закон е имало текст, който позволяваше по преценка за архитектурно оформяне да има изисквания и да бъдат връщани проекти. За съжаление новият закон не допуска това. Но ние като Експертен съвет се опитваме да въздействаме на проектантите и те действително проявяват желание проектите да бъдат контролирани и съобразени с прилежащата среда. Това вече се забелязва – новите сгради доста се различават по визия и качество от построените преди 10-15 години, когато беше първият бум на масовото строителство.

 Няколкотостотин протестиращи вдигнаха блокадата на автомагистрала „Марица“ край Свиленград около 15.00 часа. Повече от час движението бе спряно тук, което предизвика големи опашки от тирове и леки автомобили в двете посоки.