22
Вт, Май
14 Нови статии

Интервю
Инструменти
Шрифт

Адвокат Михаил Екимджиев е 44-годишен, магистър по право от СУ "Св. Климент Охридски". Практикува международно и наказателно право, защита на правата на човека пред международни правни институции, процесуално представителство пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург и др. Председател е на "Асоциация за европейска интеграция и права на човека". Владее френски, английски и руски език.

- Първо да ви попитам защо се съгласихте да поемете това дело.

- Защото представлява истинско предизвикателство за нас: от една страна изготвянето на ефективна жалба, а от друга - противоречива е самата практика на Европейския съд за правата на човека /ЕСПЧ/ по отношение на това дали под контрола на неговата юрисдикция попадат и нарушенията на органите на местната власт. Европейската конвенция дава защита при избор на класическото законодателно тяло, каквото е парламентът. Има твърде различна практика заради политическите системи на различните държави по отношение на това дали Конвенцията дава защита и при нарушения в местните избори. Така че за нас беше професионално предизвикателство да се опитаме да направим стъпки в тази посока. Още повече, че това наше решение в защита на представителите на СДС в Свиленград дойде в момент, в който наистина бяха допуснати най-фрапиращите нарушения при изборите на кметове и общински съвети от началото на демократичния преход. Всички знаят за купуването на гласове, за фалшификациите на изборите и за противоречивата съдебна практика, която при аналогични нарушения в различните райони постановява различни решения. Така че нарушенията във връзка с изборите за общински съветници и неадекватната реакция на ВАС, който би трябвало да въведе някакви унифицирани правозащитни стандарти в тази посока, ни накараха да опитаме този последен, така да се каже, спасителен стратегически ход, като заведем дело.


- След като жалбата е внесена в Европейския съд, каква е процедурата оттук насетне?

- Процедурата в темпорален план е твърде дълга. Обикновено делата в Европейския съд продължават между 5 и 7 години. Делото минава през няколко фази. Първо тричленен комитет се произнася дали жалбата е очевидно недопустима и дали са налице процедурните изисквания за нейната допустимост. Ако поне един от тримата съдии смята, че тя не е недопустима, минава на следваща фаза, на която се разглежда от 5-членна камара. След това жалбата се изпраща на правителството и се дава възможност да даде становище, да отговори. Респективно становището на правителството се изпраща на жалбоподателя, който има право на възражение, тогава се правят и претенциите за обезщетение. Тази кореспонденция отнема доста време и професионална енергия.

- И все пак кога най-рано очаквате европейските магистрати да се произнесат?

- Реалистичното очакване на база на сегашното темпо, с което работи ЕСПЧ, е 5 - 6 години. Срокът е дълъг.

- Това не обезсмисля ли воденето на дело, защото мандатът на общинския съвет ще изтече през това време?

- Нито ние, нито нашите клиенти не сме се надявали да може в резултат на решение на Евпопейския съд нещо да се промени в рамките на този мандат. Едно решение на ЕСПЧ, макар и след 5 години, би променило съществуващата правна рамка и практиките на Върховния административен съд. Това е, бих казал, една морална юридическа инвестиция в бъдещето, защото сегашното състояние на правораздаването в България не подхожда на една европейска и правова държава. Така че, макар и късно, това е като че ли единственият останал начин някак си да се въздейства на цивилизоването на избирателната система. Дай, Боже, още в рамките на този мандат да се извършат промени в тази система, ако съдът в Страсбург разгледа приоритетно делото.

- Значи е възможно ЕСПЧ и по-рано да излезе с решение?

- Хипотетично и теоретично - да.

- Как оценявате шансовете да спечелите?

- Щом сме се заели, значи сме преценили, че шансове има. Макар че няма българска практика, а в различните държави е противоречива, тъй като са различни политическите им системи. Така че анализирайки конкретните правомощия на общинските съвети и общинските съветници в България и съпоставяйки ги с тези решения, по които има спечелени дела пред съда в Страсбург, смятаме, че имаме основания за възбуждане на процеса.

- Известно ли ви е досега Европейският съд да се е произнасял по подобен казус?

- Проучихме цялата практика на ЕСПЧ в това отношение. Има сходни казуси, но са специфични за всяка отделна страна. Така че това дело за нас е прецедент.

- Кой факт или извод е най-силният ви аргумент в този процес?

- Най-силният ни аргумент е фрапиращото противоречие в практиката на българските съдилища по отношение контрола на законността на изборите. Фрапиращ е аргументът във вашия случай, че след като представители на коалицията ГЕБ, ЕДП в секционните комисии са се подписали под протоколите без особено мнение, политическата сила едва ли не няма право да обжалва. На практика това е отказ от правосъдие. Другият факт е че при ръчното преброяване на бюлетините е констатирано от вещо лице, че на коалицията се полагат два мандата, а не един. По този начин са нарушени конституционните права на втория в листата - Ангел Кючуков, да бъде избиран.

- Ако допуснем хипотезата, че Европейският съд излезе с решение в полза на жалбоподателя в рамките на мандата, какво следва?

- Едно решение на ЕСПЧ има двупосочно действие. От една страна ще се изплати обезщетение, от друга - държавата е длъжна да предприеме т. нар. генерални мерки, които мерки целят да отстранят причините, довели до завеждането на тези дела и неадекватната съдебна практика по тях. Така че аз съм убеден, че Ангел Кючуков следва да получи обезщетение, понеже неправомерно не е обявен за избран общински съветник.

- Значи решенията на съда в Страсбург са задължителни?

- Да, практически са задължителни. Освен това, след решение на ЕСПЧ трябва да се направи преразглеждане на вътрешното решение на ВАС, както е записано в жалбата на коалицията.

- Вие сте известен като, цитирам, "кошмарът на законодателите" и "шампион по дела срещу държавата". В досегашната ви практика колко дела сте завели в Европейския съд и каква е равносметката?

- Само за миналата година са около 300. Общо в периода, през който работя с тази материя, са над 500. От тях над 50 вече са решени и голяма част - спечелени. Според статистиката, около 90 на сто от делата в Страсбург са решени в полза на жалбоподателя.

- Можете ли да изброите поне няколко, които са от особено обществено значение?

- Най-значимото за българските граждани, което спечелихме, е срещу Закона за специалните разузнавателни средства. Осъдихме държавата за неотговарящите на европейските стандарти следствени арести, за протакане на съдебен процес, за несправедливо правораздаване. Решения на Европейската комисия по жалби на мои клиенти са измежду първите по български дела. Тези дела са прецеденти за българските условия и провокираха най-радикалната реформа в наказателния процес в България за последните няколко години.