23
Пет, Фев
26 Нови статии

 

 

Гугъл Голям 

 

Харесай ни във фейсбук :)

Интервю
Инструменти
Шрифт

Наблюдава се бум на онкологичните заболявания

 

 • Г-жо Христова, бежанският център в Пъстрогор и миграционният в Любимец са препълнени. Над 1/3 от настанените там са деца, а вече има и няколко родилки. Какво отношение взема „Социално подпомагане“ към имигрантите?

 

 • Действително центровете в Любимец и Пъстрогор са препълнени, но децата там са със семействата си и са отговорност на Държавната агенция за бежанците и дирекция „Миграция“ към МВР. Въпреки това ние винаги помагаме с каквото можем. Особено когато става въпрос за децата. Изпращали сме памперси, храни, дрехи... Винаги съм излизала с апел към свиленградчани кой с каквото може да помага. Да не хвърлят запазени дрехи или обувки, а да ги дарят.

 • Сред заловените на границата нелегални има и непридружени малолетни и непълнолетни лица. Как процедирате с тях?

 • Дирекция „Социално подпомагане“ или по-точно отделът „Закрила на детето“ към дирекцията има пряко отношение към непридружените малолетни и непълнолетни лица. От началото на 2013 г. до момента сме работили по 63 такива случая. Децата са от различни страни: от Сирия – 20, Афганистан - 18, Алжир - 10, Палестина – 3, Мали – 3, Камерун – 2, Ирак – 2, Сомалия – 2, от Либия, Конго, Египет и Турция по 1. При тези случаи работата на дирекцията съгласно закона се свежда до два начина на действие. Когато става въпрос за настанени в Транзитния център в Пъстрогор, по време на интервюто и връчването на решение присъства и социален работник от отдела „Закрила на детето“. При втория случай, когато лицето желае да получат статут, трябва да попълни молба чрез дирекция „Социално подпомагане“ до Държавната агенция за бежанците. Молбата се заверява от лицензиран преводач и се пуска до София. След това се чака отговор дали ще бъде прието детето в регистрационно- приемателния център към Държавна агенция за бежанците. При потвърждение ние трябва да транспортираме лицето до този центъра в София. Изключително добре работим с директора на Дома за временно настаняване на имигранти в Любимец Красимир Иванов. Когато оттам потеглят автобуси с бежанци за София, ние предаваме с протокол непридруженото дете. Проблемът с непридружените през граница малолетни и непълнолетни лица не е нов, но сега става въпрос за вълна. Напоследък обаче се забелязва спад на незаконно преминалите границата. Миналата седмица нямаше нито един случай на задържан, което е направо събитие.

 • Дирекцията е с определен годишен бюджет. Разполагате ли с допълнителни средства за тези непредвидени разходи по бежанците?

 • Да. През ноември имахме надвишен лимит на гориво на служебния автомобил. Често ни се налагаше да обикаляме Свиленград, Капитан Андреево, Любимец, Пъстрогор, като сме изминали 980 км над допустимото. В такива случаи се пише мотивирано писмо с искане до изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане“ за допълнително отпускане на средства за гориво. Ние не работим зад бюро, а сме при нуждаещите се. Периметърът на дирекцията е от Маточина до Вълче поле.

 • Бежанците със статут имат право на социални помощи. От вече установените в Свиленград някой поискал ли е подкрепа?

 • В момента съм изправена пред голямо предизвикателство. Става въпрос за двама братя, живеещи в Левка. На единия, който е роден 1998 г., е предоставен хуманитарен статут. Не зная дали сте запознати, че по силата на закона на непълнолетни и малолетни лица се предоставя хуманитарен, а не статут на бежанец. Другият е пълнолетен. Имат удостоверение за постоянен адрес в Левка и въпросът опира до лични документи. За да получи такива, непълнолетното лице трябва да има настойник, който се определя от органа по настойничество – кметът на общината. До този момент сме нямали такива бежанци, които да дойдат с лични документи и да търсят социално подпомагане. Що се отнася за Закона за семейни помощи и деца тепърва предстои да се приемат промени, чрез които и бежанците да могат да се възползват от това подпомагане. Тъй като заговорихме за детските добавки, искам да кажа, че се връща двуродният модел на подпомагане. Т. е. сега ще има промяна в размера на детските добавки, които остават 35 лв. за първо дете и се повишават за второ.

 • Сред имигрантите има ли регистрирани при Вас хора с увреждания?

 • Няма как да са регистрирани при нас преди да са получили статут на бежанец. Ако обаче настанените в центровете в Любимец и Пъстрогор имат нужда от технически средства – инвалидна количка, тоалетен стол и др., дирекцията е готова да ги предостави.

 • Като стана въпрос за хората с увреждания, на 3 декември бе Международният ден на инвалида. Запазва ли се тенденцията за ръст на броя на хората с увреждания в Свиленград и Любимец?

 • Думата „инвалид“ не я обичам. Казвала съм хиляди пъти, че има хора, които са инвалиди по рождение в главата. За хората с увреждания... Тенденцията е действително тревожна. Това, което мога да кажа съвсем отговорно, е че има снижаване на възрастовата граница на заболяваемостта. Т. нар. социално значими заболявания, за които в годините много сме говорили – диабет, хипертония, туберкулоза, онкологични и психични заболявания. В дирекция „Социално подпомагане“ има експертни решения от ТЕЛК/ НЕЛК на лица между 20 и 30-годишна възраст. Наблюдава се бум на онкологичните заболявания.

 • Каква част от хората с увреждания са деца?

 • На времето, когато почнах работа, имах 3 случая на деца с увреждания. Сега в периметъра на дирекцията имаме 76 деца с експертни решения със сериозни заболявания. Прави впечатление нарастващият брой на малчуганите с диабет. Обездвижването, дългото стоене пред компютрите водят до това. Има и с детска церебрална парализа, родени с малформации.

 • България е изпаднала в дълбока икономическа криза. Расте ли броят на социално слабите, които се нуждаят от помощи?

 • Естествено, че расте. Това се вижда от завишения брой на получаващите помощ за отопление.

 • Интервюто взе: Диляна ЦВЕТКОВА