27
Пон, Май
14 Нови статии

Интервю
Инструменти
Шрифт

karaivanovНа 11 служители са връчени заповеди за освобождаване от работа, засега

- Г-н Караиванов, отново бяха извършени съкращения в митница Свиленград. Всъщност колко точно са освободените от работа служители?

- Към настоящия момент има 11 освободени от работа служители.

- На 11 са връчени заповедите за освобождаване?

- Да.

- А колко са издадените заповеди?

- Не мога да коментирам този въпрос, тъй като това не е приключило като процедура.

- Така или иначе процедурата ще приключи. Въпросът е колко заповеди за освобождаване е подписал директорът на Агенцията?

- Тъй като все пак заповедите се подписват от директора, аз не мога да коментирам броя им, тъй като той би могъл да бъде променен всеки момент.

- На този етап колко са?

- На този етап не можем да коментираме броя им, не е приключила процедурата. Имаме ново разпределение на сектори, на отдели, протича в момента структурна реформа.

- Имам информация, че става въпрос за 23-ма души. Толкова ли са?

- Още веднъж ви казвам, че докато не приключи процедурата по структурната реформа в митницата не мога да коментирам.

- Миналия петък, когато стартираха съкращенията, колко заповеди донесоха от София представителите на Агенция Митници, които дойдоха тук на място?

- Това е процедура в Агенцията и в Митница Свиленград, която не е завършила. Така че не можем да я коментираме.

- Тя не е завършила в смисъл, че не са връчени заповедите, но те са издадени, нали?

- Заповеди се издават не само във връзка със структурна реформа, заповедите се издават и при дисциплинарни нарушения на служители, всеки ден може да бъде издадена заповед.

- Да, причините за заповедите ще станат ясни. Въпросът е колко са получените заповеди при вас?

- След като приключим с всички освобождавания, които трябва да се направят във връзка със структурната реформа, тогава ще коментирам. Това е един процес, който е активен и динамичен. Ние не трябва да браним статуквото, а е необходимо да сме адекватни на постоянно променящите се пътникопоток, товаропоток, дейности и приоритети. Това са нещата, с които митницата съобразява кадровото обезпечаване.

- Ще стане въпрос за това по-нататък. Мисълта ми е, тази информация, която я имаме, че 23 са издадените заповеди за съкращение, вярна ли е?

- На този етап няма да коментирам броя на заповедите.

- Тези 11 служители с връчени заповеди за освобождаване не са ли част от съкратените, които съдът възстанови на работа?

- В момента не съм подготвен с такава статистика дали са същите хора. Сега основанията са съвсем други, процедурата е съвсем друга.

- Всъщност сред тези 11 души, на които са връчени заповедите, има ли хора, които за пръв път се съкращават от митницата или тези 11 души са били съкратени веднъж и върнати от съда на работа?

- Възможно е, но не съм сигурен в тази статистика.

- В смисъл, че това са възстановени на работа от съда служители, които отново се съкращават?

- Възможно е в по-голяма част да е така, но не съм сигурен в момента. Аз такава статистика не съм правил.

- Всъщност от кое звено са освободените?

- Освободените са от митнически пункт жп гара.

- Всички ли?

- Да.

- Какво наложи тези съкращения?

- Имаме постановление № 161 от 14 юни 2011 г. на Министерски съвет, което трябва да изпълним. Във връзка с него ние правим една оптимизация на структурите с цел по-добро взаимодействие между тях и изграждане на по-добри екипи, които да работят съвместно и да се допълват и по този начин мислим, че ще подобрим работата на митницата. Това е основно, което е наложило съкращенията. В момента си взаимодействат служители от митнически пункт жп гара и отдел „Митническо разследване и разузнаване“, като преди е нямало такава практика. Мислим, че тази практика, която се създава в момента за включване в проверките, които се осъществяват на влаковете и на служителите от „Митническо разузнаване и разследване“ ще допринесе за по-високи резултати.

- Колко души работеха на митнически пункт жп гара преди съкращенията?

- Числеността беше 29 души.

- А сега след съкращенията?

- Сега са 6 души.

- Значи наистина 23-ма души са съкратени?

- Нямаме в момента връчени заповеди на 23-ма души.

- Но при условие, че от 29 души остават 6?

- В момента тече процедура по структурна промяна на митницата. Това означава, че всички служители в митницата от съответните структурни звена подават и заявления за работа на определено работно място. Променени са цели отдели, цели сектори, ние сме в етап на преструктуриране и в този етап на промяна не мога да коментирам неща, които не са се случили.

- Всъщност след възстановяването им от съда освободените сега са подали заявление за назначаване на определено работно място, т. е. на митнически пункт жп гара.

- Тези, които са освободени, имат заповеди от директора. Те работят на митнически пункт жп гара със заповед на директора.

- Да, но заявленията, които те са попълвали, са с упоменато работно място – жп гара Свиленград.

- Да, попълвали са такива заявления.

- Защо са били назначавани на този пункт при условие, че няма необходимост от толкова хора?

- Аз ви казвам, че това е активен, динамичен процес, който се променя във времето. Не може митницата да не се променя като структура. Ние правим постоянен преглед на тенденциите и на процесите на пътнико- и товаропотока, на резултатите, които има. В един момент е направен преглед на целия товаропоток, на целия пътникопоток, направен е преглед на резултатите, които има в това структурно звено, и е преценено, че трябва да се оптимизира неговата дейност.

- Мислите ли, че тези хора умишлено са били назначени на митнически пункт жп гара, след като съдът ги възстанови, за да бъдат по-лесно отстранени сега и евентуално да не могат да водят съдебни дела за възстановяване на работа, тъй като става въпрос за съкращение в определено звено, а не в митницата като цяло?

- Не, не ми минават такива мисли през главата.

- Но е логично да е така.

- Това са свободни интерпретации.

- Защо все пак са били назначени и то преди няколко месеца на митнически пункт жп гара, след като няма нужда от такъв щат. Всъщност, колко души са работили на жп гарата преди да се извършат последните назначения в този пункт?

- Различен е бил броят на работещите служители – 9, 12, 14 души, последно - 29 са работили. Сега ще продължат да работят 6 души, говорим за динамичен процес и активно отношение на митницата към оптимизиране на дейностите.

- При условие, че години наред на този пункт са работили между 12 и 15 души и това е бил оптималният състав, шестте души, които сега остават, не са ли малко да обслужват пункта, защото на практика това означава по един човек на смяна?

- Достатъчно са.

- Това е доста натоварен пункт, ще може ли един човек да се справи с обработката на документите, товарите?

- Направена е такава статистика и тя е анализирана. Това се прави от всяка агенция, която работи с информационни системи. Може да се направи статистика и за съотношението между броя обработени документи и броя на служителите, които са необходими, за да обработят тези документи. И за подобряване ефективността на работата, както заявих по-рано, в проверките са включени служители на отдел „Митническо разследване и разузнаване“, което ще повиши ефективността от работата ни в борбата с контрабандата. Фактът, че от съкращаването на тези 11 души до настоящия момент няма забавяне в работата, нямаме пропуски, означава, че работата върви нормално.

- Добре, от Гранична полиция на смяна работят четирима служители, а от митницата само един при условие, че работата е еднаква като натовареност, дори мисля, че на митницата е по-голяма натовареността...

- Не могат да се сравняват двете дейности. Приоритетите на Гранична полиция и на Митницата са различни. По отношение на Шенген Гранична полиция има много задължения, пунктът е външна граница на Европейския съюз. Те работят с много Шенгенски информационни системи, в които трябва да извършват съответните проверки. Самият щат на Гранична полиция е по-голям от щата на митницата. Нормално е, след като общата им численост е по-голяма, съответно в отделните структурни звена да имат повече хора и то не само на жп пункта. Дори на Капитан Андреево по щат граничните полицаи са повече от митническите служители.

- Все пак аз не мога да разбера логиката на тези съкращения. Увеличен е щатът на 29 служители само преди няколко месеца и изведнъж се правят драстични съкращения. Какво са работили тогава тези 29 души тук? Защо са били изобщо назначавани, след като 6 души могат да се справят?

- Митническите дейности непрекъснато се развиват и променят във времето. Както и приоритетите, така и целите – и ние непрекъснато правим ревизия на числеността на структурите и работата им.

- Разбирам, но за няколко месеца какво точно може да се е променило в обема на работата тук? Композициите, които вървят, са си същите, пътническият трафик си е същият, обемът на работа е същият. Какво се е променило, за да бъде редуциран драстично съставът?

- Това, за което говорим от началото на разговора.

- Не съществува ли опасност поради липса на физическа възможност да бъде занижен контролът, от което да се възползват контрабандистите?

- На митнически пункт Капитан Андреево имаме няколко структурни звена. Там има служители на оперативните смени и служители на отдел „Митническо разследване и разузнаване“, които работят не само с рентгеновите апаратури, те ползват и информационни системи за анализ на риска. Имат по-голям опит в разкриване на контрабанда и те са хората, които ежедневно се срещат с пътници, с водачи, правят обстоен преглед на документи, правят щателни проверки на стоки. Именно работата на тези служители от „Митническо разузнаване и разследване“ липсваше тук при проверките на жп пункта и затова от началото на съкращенията служители от този отдел активно се включиха в осъществяваните проверки на влаковете, което смятам ще допринесе за по-добрата работа и по-голямата ефективност.

- Досега те не се ли включваха?

- Досега те се включваха само по сигнал, нямаше регулярно взаимодействие между този отдел и служителите на пункт жп гара, каквото е сега и какъвто през годините е създаден на Капитан Андреево. Смятаме, че сега с тези структурни промени служителите на отдел „Митническо разследване и разузнаване“ и служителите на пункт жп гара ще осъществят тази екипност, това взаимодействие и повишаване ефективността на работата и тук на пункта. Това, което през годините е осъществявано на Капитан Андреево и сме анализирали и оценили като положителен опит, сега го пренасяме и на този митнически пункт.

- Очаква ли се да бъдат извършени още съкращения? Какви други кадрови и структурни реформи предстоят?

- В митницата структурните реформи започнаха още от 12 декември. Ние искаме да имаме готовност от 1-ви януари да работим изцяло в съответствие с постановление 161 от 14 юни 2011 г. на Министерски съвет, което определя класификатор на длъжностите на държавната администрация. Съгласно заповед на директора на Агенция Митници са определени общата численост на общата и специализираната администрация, на пунктовете, на бюрата. Имаме няколко основни промени. Сектор „Изпълнително производство“, който беше в отдел „Митническо разследване и разузнаване“, предвид основните дейности, които извършва този сектор, свързани с реализация на отнети, изоставени в полза на държавата стоки и на унищожаване на такива стоки, минава към отдел „Финансово стопански дейности и управление на собствеността“. Той пък ще бъде структуриран от два сектора с началник отдел, двама началници на сектори – сектор „Финансово стопански дейности и управление на собствеността“ и сектор „Изпълнително производство“. Това е една от основните промени. Друга е сливането на двата отдела „Митнически режими и процедури“ и „Тарифна политика“. Ще има един отдел „Митнически режими и процедури, тарифни и нетарифни мерки“, който по функционална характеристика ще отговаря на дейностите, които осъществяваха преди двата отдела. Третата основна промяна в структурата на митницата е оформянето на отдел „Митническо разузнаване и разследване“ с три сектора - „Митническо разузнаване и граничен контрол“. Това са колегите, които основно ще работят на ГКПП-тата на външна и вътрешна граница, осъществяват борба с контрабандата, използват рентгеновите апаратури, с които разполагаме до момента и новите, които очакваме да получим, осъществяват щателни митнически проверки на превозни средства, проверки на леки автомобили и пътници. Вторият сектор е „Митническо разследване и контрол в страната“. В него ще има изцяло нови дейности, ще бъде създаден 24-часов център за контрол и анализ на риска и ще имаме 24 часа в денонощието дежурен служител в митница Свиленград, който по всяко време ще може да реагира на ситуация, станала на територията на област Кърджали и Хасково. Ще бъдем много по-оперативни и то 24 часа в денонощието. И в празнични дни, в събота, в неделя, ще има дежурен служител, който ще приема всички сигнали на граждани за незаконна дейност, било в нарушение на Закона за акцизите и данъчните складове, било в нарушение на Закона за митниците или на друго законодателство, свързано с нашата дейност. Вече имаме назначени двама младши разследващи митнически инспектори, тъй като от 1-ви януари 2012 г. част от състава на Наказателния кодекс – разследването, ще се извършва от нашите разследващи инспектори. Друга основна промяна е, че сектор „Пътни такси и разрешителен режим“ вече не съществува като сектор. Всички служители, които работят с пътни такси и разрешителни режими, са включени в структурата на митнически пункт Капитан Андреево. От 2009 г. тази дейност се администрира от митницата, като постоянно беше повишавана квалификацията на служителите. Много от тях завършиха курсове за митнически инспектори и вече разбират не само от пътните такси и разрешителния режим, но и от целия митнически контрол, осъществяван на границата. Агенцията не може да си позволи да има кадри, които разбират само от определена дейност на границата, там всеки трябва да е взаимозаменяем, всеки да допълва другия. Затова през тази година предстои обучение на служителите от митницата, които не са били в управление „Пътни такси и разрешителни“. Така може би от април, след като всички служители преминат обучение по пътни такси и разрешителни режими, на пункта ще има служители, които ще са компетентни за всички дейности и ще са взаимозаменяеми. Основното е, че служителите, които бяха в сектор „Пътни такси и разрешителни“, ще участват изцяло и ефективно в борбата с контрабандата.

- Промените в структурата ще доведат ли до нови съкращения, до оптимизация на състава?

- През последните години е имало три-четири етапа на съкращения в митницата. Това е един много динамичен процес. Успоредно с това има и други етапи. Ние поехме и една съвсем нова отговорност с управлението на пътните такси и разрешителния режим. От 1-ви януари поемаме още една дейност, която преди години митницата е администрирала – досъдебното производство по определени състави на Наказателния кодекс. Сега отново започваме да осъществяваме такава дейност и за нея назначаваме хора. Така че, както в едната посока, когато се налага ще бъдат извършвани съкращения, така и в другата посока, когато се налага да се усъвършенства или да се извършва нова дейност от митницата, ще се правят назначения.

- От кога влиза в сила новата структура?

- От 12-и декември влезе в сила.

- На тази база, каква е кадровата обезпеченост в момента?

- Общата численост на персонала от 12-и декември на Митница Свиленград е 290 щатни бройки.

- До тази дата колко бяха?

- 313.

- Значи с 23-ма по-малко. Кога ще връчите останалите заповеди?

- Има служители, които са в отпуска, други в болнични, ще изчакаме да се върнат.

- Не се ли опасявате, че някой може много дълго да боледува, защото има такава практика?

- Не, ако някой служител трябва да получава заповед за съкращение, има ред и начини, първо тя влиза в сила. Има и начини, по които би могъл да я получи.

- Очаквате ли освободените сега служители отново да водят съдебни дела?

- Моите очаквания са структурата, която имаме сега, да заработи и то ефективно. Аз ще направя всичко възможно да сплотя колектива, за да почнат структурните звена, които самостоятелно работят добре, да работят резултатно и при взаимодействието си. Това е осъществено тази година, само на Капитан Андреево имаме над 4 600 административни наказателни производства и изпълнение на плана за приходите. Ние сме отчели успехите си през годината, в момента надграждаме дейностите с досъдебното производство, с новия 24-часов контролен център за анализ на риска, с новата структура на няколко отдела в митницата. Убеден съм, че това ще допринесе за нашата още по-ефективна работа. Това са очакванията ми.

- Вярно ли е, че всички служители трябва да попълват нови заявления за назначаване на работа, обявявайки конкретно работно място?

- Да, това е процедура, която несъмнено новата структура предполага.

- Ако за дадено работно място има повече подадени заявления от необходимия щат, как ще се процедира?

- Може да се направи конкурентен подбор между служителите, чрез който да се установи кои са най-добрите за съответното работно място.

- Не е тайна , че най-предпочитаното работно място е на ГКПП Капитан Андреево.

- Така е, да.

- Ако всички подадат заявление за назначаване на този митнически пункт, какво ще стане?

- Конкурентен подбор между служителите, които са подали заявление би посочил най-добре представилите се.

- Това не отнема ли сили и време?

- Да, но е най-прозрачно и такива са правилата.

Интервюто взе: Николай Колев