20
Съб, Юли
8 Нови статии

Интервю
Инструменти
Шрифт

Сериозно се увеличава броят на делата за контрабанда на акцизни стоки. Писмените преводи ще оскъпят и забавят съдебното производство

 

 • Г-н Стоянов, каква е тенденцията, наблюдава ли се ръст в делата, свързани с контрабандата на акцизни стоки?

 • От началото на годината се наблюдават сериозни увеличения на случаите, в които са задържани автомобили, пренасящи акцизни стоки без бандерол – основно става въпрос за цигари от безмитните магазини в Турция. Цигарите се пренасят укрити в автомобили, в автобуси през ГКПП Капитан Андреево.

 • Колко дела са заведени от началото на годината досега?

 • За първите четири месеца на т. г. са 35 наказателни производства срещу 42 лица, касаещи акцизни стоки без бандерол. Когато предметът на деянието е с по-ниска стойност от три минимални работни заплати, се провежда административно производство и се налагат наказания от Митница Свиленград, като тези случаи също не са малко.

 • Всъщност досъдебно производство в прокуратурата се образува, когато контрабандата е на стойност над 3 минимални работни заплати...

 • Да.

 • Има ли практика вече да се отнемат автомобилите на такива нарушители?

 • Усилията на Районна прокуратура от началото на тази година са в тази насока – когато автомобилът, послужил за държането и превозването на акцизните стоки без бндерол е собственост на извършителя на престъплението, същият да бъде задържан с цел обезпечаване последващо отнемане. Разбирането на съда относно приложението на тази норма на Наказателния кодекс обаче противоречи на разбирането на прокуратурата. Районен съд – Свиленград до настоящия момент смята, че тези автомобили не подлежат на обезпечаване и не следва да бъдат отнемани в полза на държавата, независимо че през февруари 2011 г. има решение на Върховния касационен съд /ВКС/, с което е потвърдено решение на Пазарджишки окръжен съд за отнемане на автомобил, послужил за превозване на акцизни стоки. В случаите, в които съдът ни отказва да отнеме в полза на държавата тези автомобили, протестираме пред Хасковския окръжен съд /ХОС/, като до момента все още няма съдебен акт на ХОС, с който да се е произнесъл по този въпрос.

 • Тази година колко такива протеста сте направили пред ХОС?

 • Като брой не мога да кажа, но са доста – може би има 5 или 6 случая, в които съдът отказва налагането на обезпечение на автомобила по реда на НПК. Обезпечаването е процедура по НПК, която ограничава възможността на собственика на автомобила да се разпорежда с него до приключване на наказателното производство. Другите случаи, в които ние сме отказали да върнем иззетите такива автомобили, при обжалването съдът ги е върнал на жалбоподателите.

 • Какви могат да бъдат мотивите за връщането на колите?

 • Съдът е на становище, че автомобилите, послужили за държане, за пренасяне на акцизни стоки, не следва да бъдат отнемани в полза на държавата, независимо от разпоредбата в общата част на НК, където е посочено, че вещите, собственост на извършителя и послужили за извършване на умишлено престъпление, подлежат на отнемане в полза на държавата. Мотивите са, че автомобилът не е основно, а улесняващо средство при деянието. Ние сме на обратното мнение.

 • Очаквате ли тези ваши искания за в бъдеще да бъдат прилагани?

 • На този етап няма индикации, че съдът ще приеме тези наши искания. Искам да видя и становището на горните инстанции, включително, ако е необходимо, и на ВКС, въпреки че вече има, както казах, негово решение в тази насока.

 • При условие, че бъдат отнемани автомобилите, считате ли, че ще намалее контрабандата на цигари?

 • Една от целите на наказанието в НК е именно както превенцията и превъзпитанието на извършителите, така и действието му предупредително спрямо останалите членове на обществото. Знаейки сериозните санкции, които се налагат и които са предвидени в НК, би следвало гражданите да коригират поведението си в тая насока, още повече, че в момента политиката на държавата е в посока ограничаване контрабандата на акцизни стоки, която пряко рефлектира върху събираемостта и приходната част на републиканския бюджет, в който акцизите са основно перо.

 • Миналата година бе приета поправка в НК, с която санкцията за този вид престъпления по чл. 234 бе завишена – от 1 до 6 години. Това не е ли някаква възпираща мярка все пак?

 • Да, в момента наказанието е от 1 до 6 години, преди нямаше долна граница и беше допустимо да бъде наложено наказание „пробация“. Към настоящия момент може да бъде наложено наказание само лишаване от свобода и кумулативно предвидената глоба, която е съобразена със стойността на пренасяните цигари, предмет на престъплението. В повечето случаи, когато извършителите не са осъждани, лишаването от свобода е условно с изпитателен срок.

 • Досега има ли ефективно осъдени?

 • До този момент по този състав на престъпление – не. Присъдите са предимно условни. Затова следва да се имат предвид манталитетът и разбиранията на българина, че докато не понесе имуществена санкция, някои неща не ги приема достатъчно сериозно.

 • Какъв е профилът на този вид престъпници?

 • Най-различни са. Една част от тях са много ниско грамотни от ромски произход. От най-различни части на страната са – от Нова Загора, от Пазарджишко, Сливен. Има и от свиленградския регион някои. Според събираните от нас данни се оказва, че тези хора нееднократно са залавяни от Митницата, което говори за някаква системност в извършването на тези деяния. Наказвани са по административен ред многократно, но явно налаганите им глоби не са подействали възпиращо и те продължават да се занимават с тази дейност. Според мен колите следва да бъдат отнемани в полза на държавата, особено в случаите, когато в самите автомобили има обособени тайници, което вече говори, че това превозно средство се ползва именно с такава цел. То не се ползва по предназначение като транспортно средство за превоз на пътници, а с единствената идея да бъдат укривани, пренасяни, държани акцизни стоки без знанието на Митницата и на органите на полицията, което означава, че този автомобил вече е средство за извършване на това престъпление.

 • Обикновено какви са количествата на пренасяните акцизни стоки?

 • Различно е количеството. По-голямата част от случаите са в рамките между 1 000 до 3 000 лв. стойност на цигарите, които пренасят. Единственият по-сериозен случай беше в началото на тази година - микробус, пълен с папироси, заловен от органите на МВР някъде към Сива река. Микробусът не е конфискуван.

 • Изминаха вече няколко дни откакто влезе в сила новата разпоредба за задължителните писмени преводи на подсъдимите, които не говорят български език...

 • За тази разпоредба съм сигнализирал ръководството на прокуратурата може би година преди влизането й в сила. Запознат е и главният прокурор, и заместниците на главния прокурор. Подхождат с разбиране по въпроса, но се касае за разпоредба, която е в съответствие с европейското законодателство и с оглед членството на България в Европейския съюз ние сме длъжни да прилагаме разпоредбите и правилата, които съществуват в наказателното право на Европейския съюз. Макар че, имайки предвид финансовата криза и малкият ни бюджет /същото важи и за органите на МВР, които са разследващите органи/, това ще натовари прекомерно както бюджета, така и самите работещи в МВР и съдебната система. Още повече, че в много случаи писменият превод е безсмислен, тъй като може би 60 % от чужденците, които биват обвиняеми и осъдени, са неграмотни. На един неграмотен човек като му се връчи документ, преведен на какъвто и да е език, за него е едно и също. Той не може да го прочете.

 • Освен финансовата страна обаче има и друг проблем – няма достатъчно преводачи...

 • Това също е много сериозен проблем. Сега при нас едно досъдебно производство с чужденци приключва в рамките на 3, 4, 5 дни, понякога и в по-къси срокове. Има бързи и неотложни производства. Преводите първо са скъпи, после липсват преводачи по някои редки езици. Някои от преводачите не владеят достатъчно добре езиците. Това е свързано с търсене на специалисти от други населени места. Просто производството ще се затрудни много, както в досъдебната фаза, така и в съдебната. А една от идеите и целите на съдебните реформи, на промените в законодателството е именно предвидимото и бързо правосъдие.

 • Вече сблъскахте ли се с тези проблеми?

 • За тези дни от 28-и април насам имаше вече няколко такива случая, успяха да ги решат както разследващите, така и ние.

 • Явно са били на по-популярни езици?

 • Двете от обвиняемите бяха колумбийки. Особено е трудно да се намерят преводачи за наречията, които се говорят в Афганистан. Преводачи, които ги владеят говоримо, се намират, но да знаят на достатъчно високо ниво, за да могат и да пишат, е трудно да се намерят. Да не говорим, че ако ги открием, то стойността на техния труд е доста висока. Наскоро имаше случай, който приключи в действието на стария НПК – лице от Шриланка владееше единствено тамилски. Оказа се, че в България в Съюза на преводачите няма регистриран нито един преводач, владеещ тамилски. Осъществихме превод в София чрез двама преводачи – единият, владеещ тамилски, а другият – владеещ матерния език на първия преводач. Те казаха, че идването само на един от тях в Свиленград ще струва 300 лева, и то за устен превод, без писмен.

 • Преди няколко дни председателят на ВКС Лазар Груев беше в Хасково и направи изявление, че ще инициира една среща с граничните съдилища и прокуратури в страната точно по тези проблеми...

 • Проведена е такава среща в петък и събота. В Свиленград са били председателят на ВКС, заместниците му, съ дии от Върховния съд, председател на окръжни съдилища, но представител на РП не е поканен да присъства, затова не мога да коментирам.

 • Продължава ли тенденцията почти всеки ден да има случаи на нелегално преминаващи границата?

 • Продължава. Преди няколко години се забелязваше някаква цикличност на преминаващите незаконно границата, съобразяваха се с атмосферните условия. През зимата, когато имаше сняг, имаше по-малко нарушители на границата, но от 1 – 2 години се забелязва, че времето не е от значение за тези хора. Преминават и в сняг и в дъжд, лошото време не ги спира.

 • От началото на годината досега колко производства срещу нарушителите на границата са образувани?

 • За миналата година общата бройка на чужденците, преминали през съда, е около 600, а за първите 4 месеца на т. г. са образувани 99 наказателни производства срещу 198 лица. Като тенденция не се наблюдава намаляване.

 • Интервюто взе:

  Николай КОЛЕВ