Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

От 14 март до 1 април 2022 г. вкл. се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., събщават от Държавен фонд „Земеделие“ /ДФЗ/.

За тази помощ могат да кандидатстват производители, които са физически или юридически лица или група/ организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като производители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки.

Подпомага се промяна на сортовия състав на насажденията (изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция), промяна на местонахождението на лозята, изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане или реконструкция на тераси, на автоматизирани системи за капково напояване.

Предвиденият бюджет в национален мащаб за тази година е в размер на 4 473 470 лв.  Максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието е в размер до 90 на сто от разходите, уточнява ДФЗ.

СМ