Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

От 4 януари Държавен фонд „Земеделие” отвори приема за 2022 г. по Националната програма по пчеларство, която действа в периода 2020 – 2022 г. Приемът ще продължи до 17 януари.

За 2022 г. финансовият ресурс по програмата е в размер на 8 073 092,57 лева.

 Документи  се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическо лице и по адресна регистрация на юридическо лице.   

Пчеларите могат да изтеглят образец на заявлението за подпомагане от интернет страницата на ДФЗ. Там е публикувана и информация за условията за финансиране. Заинтересованите от пчеларската програма, които нямат онлайн достъп, могат да се осведомят и на място в областните дирекции на Фонда, както и в Централното управление на ДФ „Земеделие.

 Пчеларските сдружения и организации също могат да кандидатстват за подпомагане по допустимите за тях мерки от Национална програма по пчеларство  до 17 януари 2022 г, информират от ДФЗ

В Свиленградската община регистрираните пчелини са 56, а пчелните семейства - над 3 000.

. СМ