Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

Солени глоби очакват неузаконените стопанства тип „заден двор“

49 са регистрираните в Областната дирекция по безопасност на храните/ ОДБХ/ в Хасково ферми в Свиленградската община, след като на 27-и октомври изтече последният срок.

31 от тях обаче трябваше да отстранят допуснати слабости и нередности, за да бъдат одобрени от ДФЗ преди изтичането на гратисния период. Всички вече имат право да развиват дейност и да получават на субсидии, заявиха от ОДБХ.

По закон със статут на ферми са стопанствата, отглеждащи по-голям брой животни. За кравеферми броят е над 3 крави, за овцеферми – над 10 овце, за конеферми – над 2 коня, за свинеферми - над 3 прасета. В Свиленградската община има регистрирани 23 овцеферми, 21 кравеферми и 5 конеферми. Няма регистрирана нито една свинеферма.

Добре протича и кампанията по регистрацията на личните стопанства в общината, голяма заслуга за което имат и кметовете по места. В момента в т.нар. „заден двор“ се отглеждат над 700 животни, чиито стопани вече са ги узаконили по надлежния ред. На тези собственици на домашни животни, които не са сторили това в определения срок, ще бъдат налагани солени глоби, заявиха от ОДБХ. При първо нарушение за нерегистриран животновъден обект санкцията е от 300 до 1 000 лв., при второ – от 1 000 до 3 000 лв.

СМ