26
Сря, Ян
27 Нови статии

Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

Над 200 тукашни земеделски производители са подали заявления за евросубсидии за 2013 г. досега, съобщиха от общинска служба „Земеделие“. Кампанията по приемане на документите стартира преди две седмици и се извършва по предварително определен график. Преди да подадат заявлението за евросубсидиите стопаните задължително трябва да очертаят обработваните от тях земи на сателитните снимки и ортофотокартите на тукашните землища и да се регистрират в системата за идентификация на земеделските площи.

Срокът за очертаване на обработваемата земя и подаване на заявленията е до 15 май. След това заявките за евросубсидиите по схемата за единно плащане на площ ще се приемат, но с 1 % санкции върху средствата за всеки просрочен работен ден. Крайният срок за подаване на документите с глоба е 9 юни. Земеделски производители, внесли заявленията си след тази дата, няма да получат субсидия за 2013 г.

Най-популярните мерки, по които земеделските стопани могат да кандидатстват за субсидии от европейските фондове и за национални доплащания, са за: обработка и поддържане на земеделска земя в добро земеделско състояние (в това число и пасища, мери и ливади) - минимум 10 дка, а при трайни насаждения - минимум 5 дка. Предвидени са пари и за производство на пресни плодове и зеленчуци, ако земеделските площи са минимум 4 дка, като минималният парцел за отглеждане на една култура е 1 дка. Има определени различни срокове и мерки за агроекологичното земеделие. Специално място е отредено и за схемите за отглеждане на животни - говеда, биволи, овце, кози, както и за подпомагане на тютюнопроизводители, отглеждали и предали стоката си през 2007 - 2009 година.

От областна дирекция „Земеделие“ съобщиха, че за миналата година средствата, усвоени по схемите за единица площ, са били близо 923 600 000 лв. За 2013 г. са договорени около 1,82 млрд. лв., които са от европейския фонд за земеделие. Освен тях от държавния бюджет се осигуряват и за националните доплащания.

Диляна ЦВЕТКОВА