Селско стопанство
Инструменти
Шрифт

cow-milkОт 1 април до 15 май 2012 млекопроизводителите, които притежават индивидуални квоти за директни продажби, както и одобрените изкупвачи трябва да подадат годишните си декларации, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“. Документи ще се приемат и след изтичане на законоустановения срок, но със санкции, които се изчисляват на база броя на дните закъснение.

Годишните декларации се внасят в Областните дирекции на ДФ „Земеделие”, отдел „Прилагане мерки и схеми за подпомагане” по адресна регистрация за физически лица и по адрес на търговска регистрация за юридически лица. Документите се подават лично от бенефициента или от упълномощено от него лице, притежаващо валидно, нотариално заверено изрично пълномощно за подаване на декларацията.

От 1 април започва и шестата за България квотна година. С началото й отново се отваря приемът на заявления за превръщане на индивидуална квота за директни продажби в индивидуална квота за доставки и обратно. Това се отнася само за свободната, нереализирана квота, а новите количества ще важат за 2012/2013 квотна година.

Нашата страна е задължена да прилага схемата „Млечни квоти” като част от общото регулиране на производството на краве мляко и млечни продукти на територията на Европейския съюз. Главната цел на схемата е да намали дисбаланса между търсенето и предлагането на мляко и млечни продукти на пазара и последващото свръхпроизводство. Схемата ще продължи да се прилага в България до 1 април 2015 г.

СМ