Промишленост и търговия
Инструменти
Шрифт

12 имота на свиленградските бизнесмени Бойко и Христо Яневи е обявил за продан съдебен изпълнител.  На тезгяха са турени промишлени бази, поземлени имоти и ниви, ипотекирани в полза на Райфайзенбанк и "Райфайзен лизинг България". 15 ноември бе последният срок, до който желаещите да участват в търга трябваше да подадат заявления. Мераклии обаче не са се явили.

За продан е обявен напълно оборудван мелничен комплекс в Любимец с начална тръжна цена 1 455 000 лева.  Общата площ на имота е близо 16 хил. кв.м, като в него влизат самата мелница, складове, лаборатория, асфалтирани площадки. Принудително се продава и имот от 4 хил. кв.м в Свиленград в местността „Якъка“. Това пак е мелница заедно с необходимите за функционирането й постройки. Цената за нея е 735 хил. лв. Търси се купувач и за базата на фирмата на Христо Янев „Мидланд Интерспед“, която се намира в кв. Гарата.Тя е оценена на 1 206 066 лв. Този урегулиран имот се простира на площ от 12 614 кв. м, от които 3 дка са застроени с административни сгради, складове и др.

Стотици декари земя на Яневи също са обявени на търг. Продават се общо 312 дка поземлени имоти на обща стойност над половин милион лева в околностите на Ставри Димитрово. Както „Старият мост“ писа, братята бяха заявили инвестиционно намерение там да изградят ваканционно селище с еднофамилни къщи. Ниви на бизнесмените в Момково и в местността „Бялата пръст“ също са турени на тезгяха.

Според запознати, обявената начална тръжна цена на имотите на Яневи е твърде висока, затова липсвали купувачи. При повторен търг най-вероятно тя ще бъде намалена.

СМ