17
Сря, Апр
23 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Според учредителния акт предметът на дейност на „ВиК – Свиленград“ и водоснабдителни и канализационни услуги по пречистване и доставка на вода за питейно-битови, промишлени и други нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчните идъждовни води, както и дейности по изграждането, поддържането и експлоатацията на ВиК системите, включително на пречиствателните станции и други съоръжения. На практика с така изброените услуги се припокрива цялостната дейност на държавното ВиК, което работи на територията на Свиленград в момента.

Решението за създаване на собствено дружество свиленградският общински съвет взе на извънредно заседание на 9 април т. г. Основният мотив за отделянето от ВиК – Хасково бе, че като собственик общината сама ще може да изгради и поддържа нова канализационна система и да определя цената на живителната течност. Както „Старият мост“ писа, потребителите от областта и в частност – Свиленград, плащат една от най-високите в България цени за питейна вода. От 1 декември тя бе отново повишена и достигна 2,32 лв. за кубик. Според есперти от ОбА цената щяла да се понижи, ако мрежата се експлоатира от общинското дружество. Специалисти извън администрацията обаче смятат, че това е твърде малко вероятно.

СМ