23
Пет, Фев
27 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Данните за първото тримесечие на тази година сочат, че само 1.8% от цигарите са били без български акцизен бандерол, което е с 0.7 процентни пункта по-ниско от четвъртото тримесечие на 2020 г., а в сравнение със същия период на 2020 г. нивото се запазва същото.

В Свиленград е отчетено значително понижение спрямо четвъртото тримесечие на миналата година: от 9% до 1%, което е под средната за страната стойност. В Хасковска област Димитровград е единственият града с нулев дял на незаконния пазар .

Според изследването България продължава да държи изключително ниски нива на нелегална търговия с цигари, което показва, че институциите са постигнали устойчив успех в борбата срещу контрабандата.

Постъпленията от акциз от тютюневи изделия за 2020 г. представляват 52% от общите постъпления от акцизи от всички акцизни стоки и са на рекордното ниво от приблизително 2.8 млрд. лв.

Проучването се провежда от 2007 г. насам чрез събиране на празните опаковки от цигари и анализ всяко тримесечие.

Данните за първото тримесечие на годината показват позната тенденция - сред тях са опаковки, обозначени за безмитна търговия или с неизвестни марки, без аналог на легалния пазар, които са създадени единствено с цел незаконно разпространение.

Мнозинството от продуктите, фалшифициращи известни световни марки, имитират опаковки, предлагани на гръцкия пазар - със здравни предупреждения на гръцки език.

Компаниите от "Инициативата срещу незаконната търговия" смятат, че поставеният фокус от институциите върху борбата с контрабандата дава дългосрочни резултати, включително и в усложнената епидемична обстановка.

СМ