Икономика
Инструменти
Шрифт

Делът на незаконни цигари в Свиленград се изменя доста динамично. През 3-тото тримесечие на 2020 г. нивото е било сравнително високо - 23.0%, но през 4-тото тримесечие е значително по-ниско - 2%.

Въпреки усложнената обстановка заради пандемията , компаниите от „Инициатива срещу незаконната търговия“ продължават да оповестяват редовно тримесечни данни от проучването с празните опаковки на цигари. То се провежда у нас от 2007 г. насам без прекъсване.

Данните от изследването за ниския дял на контрабанда се потвърждават и от данните за приходите от акциз и обема на обложените с данъци легално продадени цигари в страната през 2020 г.

През последните години на основата на събраните празни опаковки на нашия пазар се открояват няколко устойчиви тенденции: наличие на фалшификати на известни международни марки, наличие на продукти с опаковки, обозначени за безмитна търговия, цигари с неизвестни марки без аналог на легалния пазар, които са създадени единствено с цел незаконно разпространение. Налага се фактът, че едни и същи марки остават водещи на незаконния пазар.

Резултатите от проучването показват, че в основната извадка от 20 града има два с нулево ниво на потребление на незаконни цигари - Благоевград и Перник. Плевен, Видин и Варна са с най-високо незаконно потребление.

Данните за Хасково са 1,3 % незаконни цигари в края на 2020 г.

СМ