18
Вт, Юни
25 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Гражданите и фирмите имат правото при установяване на грешки в подадени вече годишни данъчни декларации за предходната 2019 г. по чл. 50 от Закона за доходите на физическите лица и по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане да подадат еднократно коригираща декларация в Агенцията. Най-лесно и бързо това става по електронен път – с персонален идентификационен код (ПИК) или с електронен подпис.

В законовите срокове за подаване на годишни данъчни декларации в офиса на НАП в Хасково бяха приети общо 15 620 декларации за получени доходи, като 8 250 бр. от формулярите бяха изпратени онлайн с ПИК. За дължими корпоративни данъци бяха подадени 10 189 декларации – всички по електронен път.

От офиса в Хасково обръщат внимание, че подаването на данъчна и осигурителна информация става най-лесно онлайн и препоръчват ползването на електронните услуги на администрацията, достъпни на интернет адрес https://inetdec.nra.bg/ с персонален идентификационен код или с електронен подпис.

Структурите на НАП продължават да работят и да обслужват клиенти при допълнителни мерки за защита и постоянна дезинфекция на помещенията.