15
Съб, Юни
31 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

В момента в Свободната зона само три помещения са ангажирани от наематели, без да се брои бензиностанция „Шипка“. Правителственото решение за промяна на статута, взето на 12 септември т. г., е за добро – твърдят запознати. - Очакваме броят на наемателите да се увеличи, тъй като складовете вече няма да са под митнически контрол. Сега има стоки, които не са освободени и залежават.

Свободната зона тук е с площ от 70 хил. кв. м и има над 4100 кв. м складове. Тя бе създадена през 1989 г. по тогавашния указ 56 на Министерския съвет. Първият й директор стана първият секретар на БКП Димитър Митев. До базата бе прекаран специален път, чертаеха се планове за развитието й. Предвиждаше се дори там да бъде изграден жп терминал. В началото на 2006 г. персоналът на "Свободна зона - Свиленград" ЕАД наброяваше над 100 души. Първият удар върху предприятието бе нанесен през април същата година със спирането на каргото. Освен това бензиностанцията на Фуат Гювен прекрати дейността си като безмитна, което доведе до рязък отлив на клиенти. От 1 януари 2007 г. пък бяха въведени промени в закона за ДДС и на практика съществуването на зоната напълно се обезсмисли.

Както „Старият мост“ писа, дружеството изпадна във финансов колапс и заради неизплатени задължения ВиК и Енергото прекъсваха доставките на вода и ел. енергия. Отчетите сочат, че през 2001 г. Свободната зона е била на печалба 108 хиляди лева. През 2004 г. регистрира счетоводна загуба в размер на 175 000 лв., които покрива с извънредни приходи. Положението е приблизително същото и през следващите две години. На общо събрание на акционерите бе отчетено, че общата задлъжнялост на предприятието за 2008 г. е в размер на 466 хил. лв., а счетоводната загуба – 216 хиляди. През март 2009 г. Свободна зона – Свиленград стана част от новосъздаденото дружество „Национална компания индустриални зони“ с капитал 100 млн. лева. И това преструктуриране не помогна за възраждането на бившето проспериращо предприятие. В него тогава останаха да работят всичко на всичко трима души барабар с началника. Година по-късно се заговори за продажба на зоната, но до сделка не се стигна. Дружеството сега се ръководи от Атанаска Михайлова.

СМ