18
Вт, Юни
25 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Основната цел на проекта е устойчиво екологично развитие на „Стелман“ ООД и намаляване на негативното въздействие върху околната среда. Посочените от „Стелман“ мотиви за кандидатстване за финансиране са, че изграденият през 2010 год. Бетонов възел, производство 1966 г., бил силно амортизиран, с нисък капацитет- 6 128 m3/год и висока енергоемкост – 2,55 kWh на m3 произведена продукция. Налагали се чести прекъсвания на производствения процес поради аварии и необходимост от спешни ремонти. Поддръжката на остарялата техника отнемала време и ресурси. Не на последно място бил и проблемът с осигуряване на резервни части на мястото на дефектиралите. Това била една от основните причини за спада в произведената продукция на предприятието през 2015 г.

На практика на мястото на построения на голо поле от Георги Манолов преди по-малко от 10 години бетонов възел ще бъде построен чисто нов. Като част от дейността е закупуването на съвременно енергийно ефективно оборудване за производство на бетон, което се характеризира с висока степен на автоматизация. Основните компоненти са: автоматично управление, смесител с регулируемо отваряне на клапата за изсипване на готовия разтвор, система за захранване с вода, система за компресиран въздух, везни за цимент, вода и добавки, стопанство за интертни материали, хоризонтална рама, носещи стълби, площадки, комплект парапети, скип с релсов път, транспортен шнек, кабина за оператора, бункер, бъркалка и редица други съоръжения.

СМ