14
Нед, Апр
14 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Очаква се приходите за тази година да възлязат на 17 888 134 лв. От тях собствените са в размер на 9 321 931 лв., а субсидиите за делегирани от държавата дейности са 8 055 553 лв. Предвижда се от данъци в местната хазна да постъпят близо 2 млн. лева от данъци, а неданъчните приходи – доходи от собственост, общински такси, глоби, концесии и пр. да са в размер на 3 841 320 лв. Разписаните в бюджета на Свиленград за 2017 г. разходи възлизат на 17 888 134 лв. За разходите на Общинската администрация, Общинския съвет и други изпълнителни и законодателни органи са заделени 2 177 292 лв., за детските градини и ОДЗ Социалните дейности и грижи като домашен патронаж, клубове на пенсионера и инвалида, дневни центрове, преходно жилище и др. ще разполагат 1 624 599 лв. – близо 2 млн. лв., за болницата - 556 хил.

Над 4,2 млн. ще бъдат дадени за жилищно строителство, благоустрояване, комунално стопанство и опазване на околната среда. За озеленяване са предвидени 366 455 лв., а за чистота – 1 044 865 лв. Около 414 хил. лв. ще бъдат дадени за спортните бази. Бюджетът на Общинско предприятие „Благоустрояване“ пък възлиза на 1 848 723 лв. и пр. и пр.

„Неадекватната държавна субсидия ни кара да ощетяваме други мероприятия, които могат да създават по-добра среда за живот в Общината. Определено считаме, че и заплатите на кметовете са ниски и за Бюджет 2018 г. трябва да се предвиди по-осезаемо увеличение – се казва в становището на групата съветници от БСП.- В приходната част стойността на прихода от патентния данък не е достатъчно голяма. Тя определено можеше да бъде увеличена, ако всяка година предприемахме действия за постепенно увеличение на този данък с поне от 5 % до 10 %. Стойностите на патентния данък по отделни видове дейности е нисък, имайки предвид и развитието на съответните бизнеси в града. Пример в това отношение са фризьорските и козметичните салони. В разходната част и особено в раздела „Ремонти по селата” са описани доста мероприятия, които трябва да бъдат извършени през 2017 година. Две неща обаче правят сериозно впечатление. Първото е, че средствата за ремонт на улиците са в размер на 35 хиляди лева и едва ли ще стигнат за 2-3 села. В справката обаче е посочено, че трябва да се изкърти асфалтовата настилка с площ от 230 квадрата в над 10 села. Във всяко село има по 2-3 улици, които трябва да се приведат в добро състояние за да се обслужват хората по-добре.“, подчертаха социалистите.

И още: „По-особено внимание е необходимо на кв.Гарата. Освен тротоарната мрежа, която трябва постепенно да бъде ремонтирана, болен въпрос е благоустрояването, благородяването и изграждането на детски площадки. Така ще е показана грижата към младите семейства и възрастните хора. Определено считаме, че резервът, който е предвиден в бюджета, е много малък. Ако бъдат спечелени проектите за читалището в с.Младиново и за ПГССИ „Хр.Ботев”, то резервът ще остане 20 хиляди лева. Миналата година той беше доста по-голям и свърши към полугодието , тъй като знаем, че неотложни въпроси за решаване изникват винаги. При обсъждането на бюджета и разглеждането му в комисиите не бяха отчетени изпълнението на мероприятията по две решения на Общинския съвет. Едното е от създаването на нова организация за паркирането, а другото са постъпленията от гласувания социален фонд, който трябва да набира средства от фирмите занимаващи се с развлекателен и хазартен бизнес“, се казва в становището.

СМ