21
Сря, Фев
32 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

„Против“ бяха само трима съветници: инж. Христо Щерев, д-р Христо Минков и Панайот Панайотов. Останалите присъстващи тукашни депутати като един вдигнаха ръка. Зам.-кметът Мария Коостадинова изтъкна в пленарната зала, че предприятието имало социално значение и със съществуването му се пестяли пари за отопление на обществени сгради. Впрочем, икономиите всъщност не са толкова съществени. Справка, изготвена от общинската администрация сочи, например, че ако през 2010 г. за парно на газьол в ДГ „Слънце“ са дадени 16 282 лв., то през 2013 г. за природен газ са похарчени 16 253 лв., през 2014 – 14 629, а през 2015 г. – 15 316 лв. 31 088 лв. са дали в средното училище „Д-р Петър Берон“ за нафта през 2010 г., 38 633 – за газ след прекарване на инсталацията през 2013 г., 40 824 - през 2014, 39 474 лв. – през 2015 г. Подобни са данните и за други учебни заведения, единствено за ОУ „Иван Вазов“ се отбелязва по-сериозен спад в разходите, но най-вероятно това се дължи и на други фактори. Общинският съветник Христо Щерев излезе с предложението Общината да не внася пари за увеличението на капитала.

„Ако дружеството само реши, да си вдигне капитала за сметка на мажоритарния собственик Гювен, така няма да плащаме лихвите по заема, който Гювен е дал на собственото си дружество. И без това Общината не е получила никакви дивиденти досега от 10-процентното си участие в това предприятие, а и в близките няколко години подобно нещо не се очаква – смята той. – Вярно, по този начин делът ни ще падне до около 5, 5%, но пък никаква перспектива за развитие не се очертава. Няма изгледи и газопреносната мрежа скоро да стигне до Свиленград.“ Общинските съветници от всички политически сили, представени в местния парламент, обаче не приеха предложението на Христо Щерев и подкрепиха докладната записка на кмета противно на нелогичната идея да се вдига капиталът на губещо предприятие.

По предложение на градоначалника общинските съветници оторизираха представителя на Община Свиленград инж. Никола Динков да гласува „за“ при вземането на решения за увеличаване на капитала на общо събрание на акционерите на дружеството. „Газифицирането на Свиленград“ бе идея на Георги Манолов и фигурираше още в първата му предизборна програма. Оказа се обаче, че тази идея засега е неработеща, губеща. Направените досега инвестиции от дружеството са в размер на 3, 645 млн. лв., като е изградена 27 км газоразпределителна мрежа в общината. Тъй като до Свиленград не достига отклонение от газопреносната мрежа в страната, се доставя компресиран природен газ чрез трейлери, което оскъпява горивото. Това рефлектира негативно и върху крайното му потребление. От 51 битови клиенти, свързани с мрежата, само 38 реално използват синьото гориво. Първият газифициран частен дом бе този на градоначалника и това бе широко оповестено. Броят на небитовите потребители в лицето на обществени институции е 26. Отбелязва се обаче, че топлите зимни сезони също водели до намаляване на потреблението през последните години. В крайна сметка е натрупана счетоводна загуба в размер на 880 000 лева, която произтича от начислени амортизации на дълготрайните активи и от начислените лихви върху отпуснатия заем от „Магазин Шипка Фуат Гювен“ на дружеството „Свиленград – газ“ АД с основен акционер Фуат Гювен.

СМ