23
Вт, Юли
35 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Документацията е окомплектована с доклади от кмета, протоколи от заседания на назначени от управата комисии и проекти за решения на Общинския съвет. Очаква се народните избраници да гласуват „за“ отдаването на концесия за 30 години на 2 водоема край с. Пъстрогор.

Единият е „Змиярника“, по пътя за Младиново, с площ 139, 294 дка, другият е малък – 4, 5 дка. Те са в пакет, също за 30 години, с голям язовир от 329 дка , бивша държавна собственост, в землището на с. Левка. Към трите изкуствени водни площи са присъединени и имоти в местността „Кюп тепе“, ведно с едноетажна масивна сграда – столова, и друга, пак едноетажна, и масивна сграда. Общият размер на инвестицията, предлагана от концесионера – „Свиленград солар енерджи“ ООД, представлявано и управлявано от Павлин Костадинов Паришев, възлиза на 212 500 лв. През първите 5 години на концесията се предвижда почистване на терена около язовира, проектиране, изграждане на пътища до обекта и ограда, построяване на кей и площадка за риболов, оформяне на паркинг за автомобили, построяване на бунгала за отдих и др. Годишното концесионно плащане възлиза на 5 800 лв. без ДДС.

Язовир с площ 97 дка в местността „Баева кория“ край с. Студена пък да бъде даден на концесия на „ЕКО НЪТС“ ООД, прпедлага назначена със заповед на зам.-кмета комисия. Дружеството е представлявано и управлявано от Георги Анастасов Янев, действащ чрез пълномощника си Бойко Георгиев Янев. Инвестициите за първите 5 години се предвижда да са в размер на 12 хил. лв., а за оставащите 15 години – по 500 лв. годишно. Концесионното плащане е 3 350 лв. всяка година. Също в землището на Студена, пак в „Баева кория“, за 20 години се отдава и друг язовир, с площ от около 10 дка. Предлага се концесионерът да е Иван Василев Шопов от Пловдив, който да заплаща по 375 лв. годишно.

Всички кандидат-концесионери предлагат откриването на постоянни и временни работни места – общо 12. За трите позиции е била подадена само по една оферта. СМ