Икономика
Инструменти
Шрифт

Обединена българска банка /ОББ/ е обявила за продажба оранжерията край свиленградското село Генералово заради просрочен кредит на три компании. Съоръжението е собственост на „Булком 2001", „Зимно слънце" и „Тенет", които дължат близо 2 млн. лв. на банката. Офертата включва над 100 дка земя заедно с оранжериен блок, машини, съоръжения и оборудване, които се предлагат само заедно, тъй като са технологично свързани.

Началната цена за всичко е 2.5 млн. лв. с включен ДДС върху движимите вещи. Трите предприятия и активите им са заложени в полза на банката като обезпечение за взети кредити. През април тази година ОББ е пристъпила към изпълнение на залога, като общата дължима сума сега е малко под 2 млн. лв. Най-голям е дългът на „Тенет", която има инвестиционен кредит за 700 хил. евро от 2007 г. и овърдрафт за 200 хил. лв. от 2008 г. По данни от Търговския регистър претенциите на банката към компанията в момента са за 578.4 хил. евро и 275.1 хил. лв., което означава, че поне част от инвестиционния заем е била изплатена. Просрочените задължения на „Булком 2001" и „Зимно слънце" са по договори за овърдрафт от 2008 г., съответно на стойност 220 хил. лв. и 200 хил. лв. В момента първата компания дължи 268.9 хил. лв., а втората - 246.8 хил. лв. главници, лихви и неустойки.

Активите, които банката предлага за продан, са разделени на три групи по длъжници. Те обаче се продават само заедно, тъй като са свързани като технология и функции и практически не могат да бъдат разделени, става ясно от обявата на ОББ. Срокът за подаване на оферти е до 4 август, като първоначално се предвижда да се проведе търг с тайно наддаване. В случай че постъпят повече предложения, на следващия ден ще се проведе търг с явно наддаване, като стъпката е определена на 10% от началната цена, т.е. малко под 251 хил. лв. „Булком 2001", „Зимно слънце" и „Тенет" са регистрирани в София. Инвестицията в оранжериите вероятно е на база партньорство, тъй като компаниите не са свързани. И трите фирми са с предмет на дейност производство и търговия с непреработена селскостопанска и оранжерийна продукция. Заедно с още няколко фирми и трите участват в сдружението „Булко", което беше създадено преди 10 години, за да подпомага зеленчукопроизводителите. Справка в ДАКСИ показва, че върху дяловете им в „Булко" също е наложен запор от ОББ. Оранжерията в Генералово бе построена през 1968 г. за производство на домати и краставици. След 1989 г. бе приватизирана и стана собственост на „Обединени оранжерии“ с още няколко такива обекта в страната. През 1999 г. обаче тръгна назад. Падналият тогава голям сняг изпочупи стъклата й заради липсата на отопление. Отоплителната й система се захранва с мазут, а това гориво е скъпо и най-вероятно собствениците й не са могли да си го позволят. В момента оранжерията в Генералово все още работи. Заложено е производство на люти чушки и краставици, които след дни ще са готови за реализация. Много хора, работещи там обаче ще останат с празни ръце. Още преди няколко месеца в редакцията на „Старият мост“ постъпиха оплаквания, че с месеци не са изплащани заплати. Много и от в момента наетите имат да вземат по няколко хиляди лева от неполучени трудови възнаграждения. След продажбата на оранжерията, ако изобщо такава се състои, те ще бъдат на опашката на кредиторите.