Икономика
Инструменти
Шрифт

Един от проблемите, свързани с реализирането на инвестицията, е това, че към момента не е въведена в експлоатация път II-80 в частта от АМ „Марица“ до ГКПП Капитан Петко войвода, което прави невъзможно осигуряването и изграждането на директен достъп до имота от към републиканската пътна мрежа“, се казва в докладната. В интерес на истината, нищо и в настоящия момент не препятства достъпа до т. нар. Индустриална зона. Пътната артерия до Гърция е пусната, а магистралата ще бъде открита до месец – два.

Предложение за излизане от кризата даде зам.-председателят на ОбС и лидер на БСП в Свиленград Христо Щерев по време на комисия на ОбС. Според него 93-те декара, върху които трябва да бъде позиционирана зоната, следва да бъдат разделени на по-малки терени. Целта е да се намерят няколко инвеститори и проектът да бъде финализиран.

Припомняме, че на 26 април 2012 г. австрийският инвеститор „Вертбау“ спечели конкурса за доизграждането на зоната и приготви 2, 8 млн. лв. за внасяне в капитала му. За участието си в дружеството община Свиленград закупи от държавата със собствени бюджетни средства бившето летище край с. Момково с площ от 92 581 кв. м. Придобиването на терена стана срещу 250 000 лева. Освен това, бяха хвърлени грешни пари за изграждане на инфраструктура, комуникации и т. н.

Под претекст, че поради необходимостта от време за подготовка за реалното учредяване на търговското дружество, свързано и с организационни действия на двете страни, то не бе създадено и вписано в Търговския регистър. Заради промяна в Закона за общинската собственост от 1 януари 2013 г. пък дружеството вече не може да бъде вписано в съда, твърдят юристите. Запознати споделиха, че с влязлото в сила изменение местната власт попаднала в омагьосан кръг и се наложило да помоли инвеститора, приготвил близо 3 млн. лв. за изграждането на халетата в зоната, да изчака. При така създалата се ситуация ОбС взе решение за прекратяване финализирането на процедурата по създаване на търговско дружество с общинско участие и продажба на имота.

Предложението на общинската администрация бе теренът от 92 дка да бъде продаден не чрез търг, а с конкурс, в който бъдещият купувач да поеме определени ангажименти в съдружието си с австрийския инвеститор „Вертбау“. Сред тях бяха предназначението на терена за индустриална зона да не се променя в близките 25 години, застрояване на мястото в рамките на две години, 800 хил. лв. дарение за изграждане на пътна връзка с магистрала „Марица“, още през първата година да бъдат открити 30 работни места само за свиленградчани и др. До този момент обаче желаещ да сътрудничи с „Вертбау“ не се е появил.

СМ