07
Нед, Авг
25 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Въпросният консорциум е създаен през април 2013 г. Собственици на консорциума са Райкомерс конструкшън" ЕАД с дялово участие 36.0% от общия капитал,
„Енемона“ АД с 34.0% и регистрираната в Германия „Биогест интернационал“ ООД с 30.0% от общия капитал.

Райкомерс“ и „Енемона“ са нещо като „щатни печеливши“ на обществените общински поръчки в Свиленград. Те са изпълнители на редица обекти тук и са работили заедно. Така беше и при ремонта на ОДЗ „Зорница“ в началото на 2009 г. Тогава 1 116 000 лв. не стигнаха, та се наложи Общинският съвет да гласува още 367 578 лв. Допълнителните пари бяха поискани от фирмата-изпълнител „Райкомерс“, която нае като подизпълнители местни фирми. „Райкомерс“ бе изпълнител и на подмяната на водопровода в центъра на Свиленград, а по-рано пък направи канализацията в кв. Гебран. Идейният проект, в който бяха заложени дейностите по ремонта на ОДЗ-то и план-сметката, пък бяха дело на козлодуйската фирма „Енемона“. Преди това тя санира ОУ „Иван Вазов“ и СОУ „Д-р Петър Берон“. „Енемона“ притежаваше и част от акциите на „Свиленград Газ“ АД“.

СМ