18
Сря, Май
25 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Дружеството изтъква като причина по-ниската цена на строителните материали на пазара в момента. Според Фуат Гювен цялостното външно довършване на сградата, включващо покрив, дограма, фасада и др. не може да достигне договорената инвестиция от преди 2 години.

За да подкрепи искането си „Магазин Шипка - Фуат Гювен“ ЕООД прилага в молбата и предварително изготвена количествено-стойностна сметка. Според нея най-много средства ще бъдат отделени за покрива – 251 514 лв.

Като се има предвид обстоятелствата общинските съветници дадоха съгласието си за промяна в договора. Преди това обаче промените в техническия проект на сградата трябва да бъдат съгласувани с главния проектант на обекта – инж. Огнян Симеонов, както и с архитекта на общината.

Диляна ЦВЕТКОВА