Икономика
Инструменти
Шрифт

За участието си в дружеството община Свиленград  закупи от държавата със собствени бюджетни средства бившето летище край с. Момково с площ от 92 581 кв. м. Придобиването на терена стана срещу 250 000 лева, а в момента продажната цена е скочила на 560 хил. лв.

Поради необходимостта от време за подготовка за реалното учредяване на търговското дружество, свързано и с организационни действия на двете страни, то не е било създадено и вписано в Търговския регистър. Заради промяна в Закона за общинската собственост от 1 януари 2013 г. пък дружеството вече не може да бъде вписано в съда, твърдят юристите. Запознати споделиха, че с влязлото в сила изменение местната власт попаднала в омагьосан кръг и се наложило да помоли инвеститора, приготвил близо 3 млн. лв. за изграждането на халетата в зоната, да изчака.

При така създалата се ситуация отправихме запитване до Министерски съвет по прилагането на закона и предвид липсата на становище от тяхна страна и настъпилата нормативна промяна съществува риск за законосъобразното приключване на процедурата по учредяване и регистриране на търговското дружество, пише в докладната записка от кмета Георги Манолов до общинските съветници. Чрез нея градоначалникът предлага на ОбС да вземе решение за прекратяване финализирането на процедурата по създаване на търговско дружество с общинско участие и да се пристъпи към продажба на имота.

Предложението на общинската администрация е теренът от 92 дка да бъде продаден не чрез търг, а с конкурс, в който бъдещият купувач да поеме определени ангажименти в съдружието си с австрийския инвеститор „Вертбау“. Сред тях са - предназначението на терена за индустриална зона да не се променя в близките 25 години, застрояване на терена в рамките на две години, 800 хил. лв. дарение за изграждане на пътна връзка с магистрала „Марица“, още през първата година да бъдат открити 30 работни места само за свиленградчани и др.

Предложението за продажбата на терена ще бъде обстойно разгледано на предстоящото заседание на ОбС на 27 март.

СМ