25
Съб, Май
17 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Оценката за финансовото състояние на общините се основава на база специална методика, по която се отчитат четири основни типа показатели – финансова самостоятелност, финансова устойчивост, ефективност на управлението на ресурсите и инвестиционна активност. Според министъра на финансите Симеон Дянков от рейтинга на общините ще зависи дали те ще получат допълнително финансиране през 2013 година.

Крайната оценка на Свиленград по всички показатели за първите девет месеца на тази година спрямо същия период лани не е променена. Тя остава 4, като най-висока е 1. Делът на собствените приходи от общите постъпления е спаднал с над 4 пункта от 36, 65% на 32, 20 на сто. Спад има в покритието на разходите за местни дейности от събствени приходи, показва рейтингът на общините, публикуван в сайта на Министерството на финансите.

От списъка става ясно, че община Свиленград леко е завишила просрочените си задължения. През деветте месеца на 2011 г. те са били 0. 14%, а сега са 0, 42%.

Леко е завишена оценката за разходите за заплати на служителите в администрацията, с малко се е увеличил броят на жителите на един чиновник.

Спад се отбелязва и по показателите финансова самостоятелност и инвестиционна активност.

Все още твърде висок е размерът на дълга спрямо общите приходи и изравнителните субсидии на общината. За първото деветмесечие лани той е бил 78, 87%, а сега – 77, 24 на сто.

По показателя „Финансова устойчивост“ община Свиленград бележи ръст от близо 1 пункт. Паднала обаче е оценката за ефективност – от 49, 51 за миналата година на 46,50 сега.

„Отличник“ сред общините в областта отново е Димитровград, който заема 23-то място. Любимец се паднал със седем позиции, а община Харманли заема 65-о място. Преди Свиленград са и Тополовград, Ивайловград, Стамболово и Минерални бани.

СМ