Икономика
Инструменти
Шрифт

Става въпрос за почистването на повече от 5 хиляди декара общински гори, пострадали от снегонавявания през зимата. Това се прави с цел да се предпазят от по-нататъшни заболявания останалите дървета.

Спечелилите търга фирми трябва да изсекат негодната дървесина, да я транспортират до временен склад и да я рециклират.

Диляна ЦВЕТКОВА