17
Вт, Май
26 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Друг показател е финансова устойчивост, който измерва бюджетното салдо спрямо общите постъпления, размера на дълга като процент от собствените приходи и просрочените задължения.

Тази година Свиленград се е смъкнал с 63 места надолу в класацията на общините спрямо същия период лани, когато е заемал 72-ро място. Намалена е и крайната оценка по всички показатели – от 3 на 4, като най-високата е 1. Делът на собствените приходи от общите постъпления сега е 35, 89 на сто, докато през първото полугодие на м. г. е бил 44, 52%. Разходите за местни дейности от собствени приходи обаче са увеличени – от 70, 58 на 74, 05 процента.

Все още твърде висок е размерът на дълга спрямо общите приходи и изравнителните субсидии на общината. За първото шестмесечие лани той е бил 83, 46%, а сега – 72, 65 на сто. Просрочените разплащания обаче са пренебрежимо малки – едва 0, 32%.

По показателя „Население на един общински служител“ се наблюдава драстична разлика. Докато за периода 1 януари – 30 юни 2011 г. на един чиновник са се падали по 511 души, тази година – едва по 247. Това предполага или силно редуциране на жителите на общината, или силно увеличаване броя на служителите в ОбА. За сметка на това са се увеличили разходите за заплати и осигуровки в администрацията. За възнаграждения на служителите отиват 40, 77% от общите разходи, докато м. г. по това перо са били изхарчени 36, 60 на сто.

Тази година е спаднала и инвестиционната активност на местната власт. Делът на капиталовите разходи за същия период лани е бил 28, 45 процента, а сега е 17, 15 на сто.

По показателя „Финансова устойчивост“ общината бележи ръст от близо 2 пункта. Сериозно обаче е паднала оценката за ефективност – от 45, 57 за миналата година на 35, 57 сега.

Като цяло се е смъкнала крайният бал по всички показатели . През първото полугодие м. г. той е бил 42, 35, докато към 30. 06. 2012 г. е 39, 53.

„Отличник“ сред общините в областта е Димитровград, който заема 21-во място, както и м. г. Любимец се е изкачил с десет позиции нагоре и вече е 241-ви от общо 264 общини в България. Ръст бележи община Харманли – тя вече заема 59-о място, докато м. г. е била на 118-о. Преди Свиленград е и Тополовград, който е 125-и, а Хасково се е смъкнал от 28-о място на 80-о.

Общините в добро финансово състояние ще бъдат стимулирани още в бюджет 2013 г., каза министърът на финансите Симеон Дянков при представянето на новата система за оценка на финансовото състояние в местните власти. Данните сочат, че нито една от 264-те общини у нас не е финансово стабилна за отличен. Едва седем – Бургас, Несебър, Шабла, Панагюрище, Чавдар, Челопеч и Раднево получават оценка много добър, подчерта вицепремиерът.

СМ