Икономика
Инструменти
Шрифт

Лек спад бележи безработицата през юни, показват данните от дирекция „Бюро по труда“-Свиленград. Регистрираното през последния месец ниво общо за общините Свиленград, Ивайловград и Любимец е 11,18 %, докато в предходния е било 11,60 %. Лек спад в безработицата бе отчетен и през май, за което „Старият мост“ писа. Причината броят на незаетите да намалее е сезонната заетост по Черноморието, както и в съседна Гърция, обясниха от тукашната трудова борса.

Към края на юни в дирекция „Бюро по труда“-Свиленград като търсещи работа лица се водят общо 1 949 жители на общините Свиленград, Ивайловград и Любимец. Постъпилите на работа през миналия месец са 112, а новорегистрираните са 162-ма. През периода нямаше масови уволнения, потокът от входящи безработни е предимно от малки и средни предприятия и фирми, както и младежи до 29-годишна възраст, каквито са 30 % от новорегистрираните през юни, обясниха от бюрото по труда. В последния месец на трудовата борса се водят общо 358 младежи от общините Свиленград, Ивайловград и Любимец. Тази група незаети е приоритет по проект „Ново начало – от образование към заетост“, чиято цел е да се осигури възможност за стаж на безработните младежи според образованието, което са придобили. Така те могат да бъдат наети от подходящи работодатели за период от 6 месеца, като през това време възнаграждението и осигуровките им се поемат от Агенцията по заетостта. Предстои да започне и изпълнението на проект „Старт в администрацията“ на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването, който ще даде възможност на 600 безработни младежи от страната да натрупат стаж в централните и териториалните звена на двете министерства. Те ще бъдат назначени за 9 месеца. Друга възможност е програмата „Старт на кариерата“, която също предстои да се реализира за пореден път. От бюрото по труда в Свиленград приканват безработните младежи да се регистрират на трудовата борса, за да могат да се възползват от програмите, ако отговарят на необходимите условия.

Елена МИХАЛЕВА