19
Чет, Май
29 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Това заяви кметът на Свиленград инж. Георги Манолов. Той изнесе този факт на извънредно заседание на Общинския съвет, свикано да приеме декларация против закриването на митницата. Градоначалникът припомни, че преди две години и два месеца е изпратил писмо до премиера и тогавашния министър на регионалното развитие с искане индустриалната зона, изграждана от общината до бившето селскостопанско летище по пътя за Момково, и бившата безмитна зона, която през 2009 г. влезе в Национална компания „Индустриални зони“, да се обединят. Той призова политическите сили от местния парламент да провокират чрез своите депутати по-бързо решение на изпълнителната власт по въпроса за Зоната.

„В момента не се знае дали Свободната зона ще се продава, дали ще се развива, и то когато се изгражда жп линията край Свиленград към Турция и Гърция – каза Манолов. - Сега трябва да се заяви отклонение към имота на Зоната, за да има бъдеще с транспорт и жп терминал.“

Свободна зона – Свиленград е с площ от 70 хил. кв. м и има над 4100 кв.м складове. Тя бе създадена през 1989 г. по тогавашния указ 56 на Министерския съвет. До базата бе прекаран специален път, чертаеха се планове за развитието й. Предвиждаше се дори там да бъде изграден жп терминал. В началото на 2006 г. персоналът на "Свободна зона - Свиленград" ЕАД наброяваше над 100 души. Първият удар върху предприятието бе нанесен през април същата година със спирането на каргото. Освен това бензиностанцията на Фуат Гювен прекрати дейността си като безмитна, което доведе до рязък отлив на клиенти. От 1 януари 2007 г. пък бяха въведени промени в закона за ДДС и на практика съществуването на зоната напълно се обезсмисли. Както „Старият мост“ писа, сега дружеството се намира във финансов колапс и заради неизплатени задължения ВиК и Енергото прекъсваха доставките на вода и ел. енергия. Отчетите сочат, че през 2001 г. то е било на печалба 108 хиляди лева. През 2004 г. регистрира счетоводна загуба в размер на 175 000 лв., които покрива с извънредни приходи. Положението е приблизително същото и през следващите две години. На общо събрание на акционерите през 2009 година е отчетено, че общата задлъжнялост на предприятието за 2008 г. е в размер на 466 хил. лв., а счетоводната загуба – 216 хиляди. През март м. г. Свободна зона – Свиленград стана част от новосъздаденото дружество „Национална компания индустриални зони“ с капитал 100 млн. лева. И това преструктуриране не помогна за възраждането на бившето проспериращо предприятие. Сега в него работят двама души. Има наематели само на бензиностанцията и на складови помещения. Самото дружество не развива никаква дейност. През ноември 2011 г. 100% от акциите на предприятието бяха обявени на търг, като първоначалната цена от 10 млн. лева бе смъкната на 3 млн. Кандидати за приватизация обаче не се явиха, а друг търг не бе обявен.

В същото време общинската управа създаде акционерно дружество за изграждане на индустриална зона край Свиленград. За реализацията на проекта община Свиленград закупи от държавата със собствени бюджетни средства бившето летище край с. Момково с площ от 92 581 кв.м. Придобиването на терена стана срещу 250 000 лева. По-късно бе обявено, че е намерен и инвеститор – австрийската компания „Вертбау“, която щяла да налее 2 840 000 лева в Зоната. Колко са направените досега вложения не е известно.

СМ