23
Пон, Май
24 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Това стана ясно на заседание на ОбС в четвъртък. Въпросът бе внесен за разглеждане в местния парламент с докладна записка на кмета Георги Манолов. Градоначалникът предложи 4 от поетите задължения на фирмата, макар и неизпълнени, да се считат за погасени заради наличието на „законови и други обективни пречки“.

Това са ангажиментите на дружеството да построи вилно селище, кътове за отдих и спорт, екопътеки и микроязовир на стойност 1 000 000 лева; да вложи 100 000 лева за залесяване с бадеми; да осигури 10 работни места за жители на общината. Освен това, купувачът се задължава в срок от година и половина да проведе процедура по преотреждане на земята, за да може да строи върху нея.

Залесяването не било направено, защото със заповед на министъра на околната среда и водите от юли 2010 г. имотите, предмет на сделката, попадат в защитена зона „Сакар“, посочва кметът, а в защитените зони е забранено да се извършва голата сеч и засаждане на дървесни видове, които не са местни. Преотреждането пък не станало, защото според разпоредбите на новия Закон за горите, в сила от 09. 04. 2011 г. промяната на предназначението на поземлени имоти в горски територии е допустима, когато това е предвидено в приети общи устройствени планове на общините. Нашата община към настоящия момент няма такъв план и именно това, според докладната на Манолов, водело до обективна невъзможност фирмата да инвестира 1 млн. лева и да разкрие 10 работни места.

Всички останали задължения по договора били изпълнени добросъвестно в срок – фирма „АТ Свилена“ ЕООД, с управител Венелин Георгиев, като правоприемник на „Пътстрой инженеринг“ ООД предоставила на общината дарение на обща стойност 80 000 лв.

„Били ли сме наясно с финансовото положение на фирмата към датата на подписване на договора“, попита в пленарната зала общинската съветничка от ЗС „Александър Стамболийски“ Николина Пехливанова. Тя каза, че „Пътстрой инженеринг“ ООД още тогава е била затруднена финансово и е нямало как да изпълни ангажиментите си по договора.

„По договор земята е трябвало да бъде преотредена до юни – юли 2010 г., но общинската администрация не се е интересувала за изпълнението на договора и не го е прекратила - посочи местният депутат от БСП Христо Щерев. - Има протокол за обследване на дейността, но той е от октомври 2011 г., когато новият Закон за горите е влязъл в сила и на негово основание купувачът иска отпадане на три точки от договора. Тези точки обаче са много важни - 100 хил. лв. за залесяване, 1 млн. лева инвестиции и отваряне на 10 работни места, и отпадането им не е оправдано, още повече, че срокът за изпълнението им е 2013 г.“, подчерта Щерев. Той предложи общината, ако няма пари за общ устройствен план, да се договори с купувача той го заплати, като направените за това разходи се приспаднат от договорената инвестиция. Предложението му бе прието. По тази точка обаче народните избраници взеха и друго решение, което на практика обезсилва първото. Председателят на местния парламент Георги Еленков предложи тази точка от дневния ред да бъде върната в Икономическата комисия за вземане на решение след сериозни консултации с фирмата и ОбА. С 11 „за“ и 9 „въздържали се“ това бе прието.

Справка в информационната база данни ДАКСИ показва, че въпросната фирма е свързана с бившия директор на Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“ Веселин Георгиев, станал нарицателен с името „Батко и братко“ заради това, че е осигурил милиони левове от обществени поръчки за братята си Емил и Бойко.

„АТ Свилена“ ЕООД, посочено в докладната записка на кмета Георги Манолов като правоприемник на „Пътстрой инженеринг“ ООД, от 29 юни 2001 г. насам е... „Пътстрой инженеринг“, но вече ЕООД, сочи справката в ДАКСИ. Управляващ дружеството е 22-годишният Венелин Бойков Георгиев, а за собственик се води „Предия“ ЕООД, регистрирана в Раднево. Управител на „Предия“ е също Венелин Бойков Георгиев. Венелин Бойков Георгиев и Владимир Бойков Георгиев пък са управляващи на фирма „Балмат“, която от своя страна притежава 80% от „Инмат“ ООД. „Инмат“е една от трите фирми, получили поръчки от пътния фонд, докато бе оглавяван от Веселин Георгиев, и заради които прокуратурата му повдигна обвинение.

СМ