19
Чет, Май
29 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Това е австрийската компания „Вертбау” с предмет на дейност строителство и недвижими имоти, съобщи пресаташето на общинската администрация в Свиленград Калина Райкова. Шестчленна комисия, назначена със заповед на кмета на Община Свиленград, разгледа и одобри предложението на кандидата в публично обявената процедура за избор на съучредител на търговско дружество с общинско участие, което ще   реализира проект “Изграждане и експлоатация на Индустриална зона — Свиленград”, каза Райкова.

Австрийската фирма щяла да вложи 2 840 000 лева в инфраструктурата и разработването на Индустриална зона – Свиленград. Тя била представила модел за изграждането, управлението и развитието й с обособени три функционални зони – производствена, търговско-складова и административна. Фирмата планирала и построяването на паркинг и сервиз за обслужване на тирове. Със самостоятелен външен достъп към тази част била предвидена и бензиностанция. Австрийските инвеститори били привлечени от благоприятното геостратегическо разположение на Свиленград и големите възможности за превръщането му в транспортен мост между страните от Западна и Централна Европа, от Близкия Изток, Западна и Средна Азия, както и направлението „Север-Юг”.

Предстои решението на конкурсната комисия да се гласува на сесия на Общинския съвет да се вземе решение за образуване на дружество „Индустриална зона – Свиленград” с акционери Община Свиленград и фирма „Вертбау”.

Че австрийци имат интерес към зоната намекна кметът Георги Манолов още през 2008 г. Още преди общината да закупи 92 дка държавна земя за 250 хил. лв. После изграждането на зоната започна с пари по програма ФАР, дори проектът бе представен през 2010 г. На Международния панаир в Пловдив. Оказа се обаче, че от ноември 2009 г. финансирането на проекти по ФАР е спряно от Европейската комисия. В писмо и приложение към него от Майкъл Лий, генерален директор на ГД „Разширяване” в Европейската комисия, се посочват поименно 25 нередности по усвояване на средствата и по всяка от тях е приведен пример. Сред тях фигурират и изграждащите се индустриални зони, между които и свиленградската.

СМ