Икономика
Инструменти
Шрифт

Освен крупната сума за терена земеделският производител и общински съветник Никола Николов предлага на общината и дарение в размер на 20 000 лв. за изграждане на площадка за фитнес на открито. Той възнамерява да инвестира 800 000 лева и да построи върху мястото според изискването на общината съоръжения за спорт и обществено обслужване – два тенис корта и заведение за обществено хранене и отдих, паркинг и озеленяване. Всичко това той се наема да реализира в срок от 1 година.

Двамата ми конкуренти дават оферти за инвестиции в размер на над 1 200 000 лв. без ДДС, по 5 - 6 хиляди лв. дарения и срок за изпълнение 3 – 4 години. Те предложиха цена за имота по 80 и 83 хил. лева, сподели земеделският производител от Маточина Николов. Според специалисти в търговията с недвижими имоти обаче предложението на общинския съветник било в рамките на нормалното за пазара на земите в района. Сделки за по 100 лв. на квадратен метър на това място имало сключени.

Интересен факт е, че пликовете с офертите са отворени 7 месеца, след като са били подадени.

Конкурсът бе насрочен за 12 юли м. г. Поради неявяването на члена на комисията Атанас Тенев обаче процедурата бе стопирана, а пликовете с офертите се съхраняваха в общината неотворени. Както „Старият мост“ писа, след като конкурсът се провали, на свое заседание местните парламентаристи решиха да бъде определена нова дата за отваряне на постъпилите предложения след влизането в сила на решението им. Това се наложи, тъй като в Наредба 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Свиленград не е регламентирана последваща процедура в случай на непровеждане на конкурс.

Единият от участниците в процедурата обжалва това решение на местния парламент в Хасковския административен съд. В крайна сметка кметът Манолов определи дата за провеждане на търга – 24 февруари т. г. До дни той следва да издаде заповед за сключване на договор със спечелилия конкурса. Според предварително обявените условия най-голяма тежест трябва да има предложената цена, следват размерът на дарението и срокът за изпълнение на инвестициите, а на последно място е размерът на инвестициите,

СМ