30
Чет, Юни
13 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Новорегистрираните през последния месец са 209, като от тях жените - 108. Постъпилите на работа с посредничеството на бюрото по труда са 50 – 27 на първичния пазар и 23 по националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“. Отпадналите от регистрация са 97. Част от тях са се отписали по собствено желание, а други са отказали предложено работно място.

Към края на февруари търсещите работа лица от Свиленградско са 973, с 14 повече от януари. В Любимецко броят на безработните е нараснал от 559 на 588, а в Ивайловградско – от 601 на 605.

На трудовата борса са се регистрирали съкратени от различни фирми, сред които и спедиторски. От бюрото по труда обясниха покачването им с интереса към програма „Развитие“, заради която доста са се регистрирали като безработни. По тази програма 30 свиленградчани ще преминат обучение за работник в озеленяването, след което ще бъдат назначени в общинското предприятие „Благоустрояване и озеленяване“ за срок от 9 месеца. Курсът ще трае малко повече от месец, като през този период обучаваните ще получават стипендия 8 лв. дневно. Докато са на работа в общинското предприятие пък ще са на минималната работна заплата. По същата програма в Любимец ще бъдат ангажирани 25 безработни, а в Ивайловград – 36, казаха от трудовата борса. През февруари в Свиленград са били назначени допълнително 20 души за аварийни дейности на 4-часов работен ден към общинското предприятие във връзка с наводнението. Те ще работят там до края на март, като при необходимост срокът ще бъде удължен.

От началото на годината пък бюрото по труда има изнесени работни места в Момково, Студена, Димитровче, любимецкото Георги Добрево и ивайловградското село Свирачи. Тези населени места се посещават от служители на трудовата борса веднъж месечно по определен график. Така безработните в тях могат на място да се подпишат, за да поддържат регистрацията си, както и да получат актуална информация, без да се налага да пътуват до общинските центрове.

Елена МИХАЛЕВА