07
Нед, Авг
25 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Постът бе овакантен след приемането на новата структура на администрацията в края на януари т. г. От 2010 г. насам длъжността се изпълнява от Христина Анастасова временно, до провеждането на конкурс. Анастасова пък пое от Надя Пеева, която от 2005 г. оглавяваше дирекция „Хуманитарни дейности“, а после бе назначена за секретар на общината. Пеева бе единственият кандидат за поста през 2005 г., когато също бе обявен конкурс и тя спечели. Преди това дирекцията, пак след конкурс, се ръководеше за кратко от Мила Писюзева, която пък подаде оставка.

Най-вероятно ще бъде обявен нов конкурс за длъжността. Предвидената основна заплата е 580 лв., изискват се висше образование – бакалавър, и най-малко 5 години професионален опит на длъжност с ръководни функции.

СМ