30
Чет, Юни
13 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт


И двата ученически лагера на Свиленград – в Обзор и Пещера, са с крайно остаряла материална база, неотговаряща на съвременните изисквания, и на практика са неизползваеми.  В същото време разходите по поддръжка, охрана и други не са оправдани. И при двата имота следва да се търсят варианти за публично-частно партньорство /концесия за строителство, търговско дружество с общинско участие, срочно право на строеж и други/ или пък финансиране на имотите по програмите на ЕС, като остане ангажимент на общината управлението на тези ученически лагери, се посочва в Стратегията.
Преди да влезе в пленарната зала за приемане, документът за управление на общинската собственост бе подложен на обществено обсъждане. Той бе представен от зам.-кмета Мария Костадинова и шефката на Дирекция „Общинска собственост“ Иванка Димитрова пред едва неколцина граждани. Преобладаващото присъствие бе на общински чиновници и журналисти. На заседанието на местния парламент Стратегията бе приета единодушно и без дебати. В нея се посочва необходимостта от урегулирани поземлени имот за жилищно строителство, терени за търговска, производствена и друга дейност, подходяща за бизнес инвестиции, терени за обществени мероприятия и изработването на общ устройствен план на Свиленград.  Предвижда се и да се промени  генерално политиката по  настаняването в общински жилища. За да имат по-силен социален ефект, те трябва да се използват краткосрочно до 5 години, след което да се даде шанс на други, предимно млади семейства, да ползват този вид публична услуга, се казва в документа. В него е заложено още да се приключат процедурите за публично-частно партньорство при изграждането и експлоатацията на Индустриалната зона, актуализация на наемите на общински нежилищни и жилищни имоти и пр.


СМ