27
Пет, Май
23 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

От специализираната администрация са съкратени 5 души – един началник отдел, по един младши, старши и главен експерт и един главен инспектор. Така общината напуснаха дългогодишната шефка на „Култура и образование“ Кирилка Къркаличева, Димитър Г. Димитров, който отговаряше за общинските пазари, и Димитър Канев Димитров, натоварен с „контролни функции“.

Също 5 души са махнати и от общата администрация – двама главни специалисти, технически сътрудник и двама младши инспектори от „Местни данъци и такси“. Други четирима пък са съкратени от администрацията на кметства и населени места. Общо персоналът е редуциран с 18 на сто.

Като списъчен състав в общината се запазват 66 щатни бройки, но 12 са незаети. От кметската управа на първо време не възнамеряват да попълват вакантните места, впоследствие щяло да се прецени дали има нужда от още хора.

С новата структура е увеличен делът на държавните служители – от 7 при предишното ръководство те стават 21. За свободните длъжности се обявяват конкурси, каквото е изискването по закон. Засега кметът на Любимец инж. Анастас Анастасов е направил само няколко назначения – зам.-кмет, секретар, директор на Дирекция „Обща администрация“ и един служител в сектор „Местни данъци и такси“.

СМ