Икономика
Инструменти
Шрифт

Общинският съветнк съвсем случайно научил за готвещата се разпродажба на кооперативни активи. Видял на вратата на читалището залепен хвърчащ лист, на който с флумастер било написано съобщение, че на 31 декември 2011 г. в читалището ще се проведе търг за продажба на административна сграда, сламорезачка, ярмомелка и банцинг. Обявлението било подписано „От УС“, без какъвто и да е подпис и печат. Решил да присъства на наддаването и в посочения час се явил в читалището. Там обаче нямало никого. Оказало се, че т. нар. търг се провежда в ... сладкарницата. Василев отишъл там и заварил няколко души от селото, сред които членовете на ръководството на кооперацията Ради Димитров /който по някое време си тръгнал/, Янчо Петров и Асен Недялков. Председателката на „Левкион“ Тинка Господинова се изправила отпред, и съобщила, че сега ще се проведе търг за продажба на машини и сгради. Съветникът от РЗС попитал как може да се провежда такова наддаване, след като няма оценка, няма протокол от заседание на управителния съвет, няма съобщение по надлежния ред, няма комисия, която да проведе търга. Това не е търг, а мероприятие, отговорила Господинова и обявила първия имот за продажба – административна сграда, за която поискала 16 000 лева, разказа Василев. Един от присъстващите попитал: „Че тя вече не е ли продадена?“ Председателката отговорила, че само една част вече е купена. Никой не предложил оферта. След това на тезгяха била турена ярмомелката. За нея цената била определена от водещата търга на 3 000 лв. Хора се обадили, че машината е поставена в помещение и върви заедно с него и земята, върху която е построено. Това после ще се оправи, махнала с ръка Господинова.

След намесата на Васил Василев „мероприятието“ се провалило. Така или иначе продажбите щяха да са незаконни, тъй като, видно от удостоверение от търговския регистър, мандатът на управителния и на контролния съвет на кооперацията е изтекъл на 21 декември 2011 г., подчерта местният парламентарист.

СМ