18
Сря, Май
25 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

„С докладна записка до ОбС предложих някои местни такси да бъдат завишени с до 30 – 40% и по този начин да станат съизмерими с таксите, които се плащат в съседни общини като Харманли, Свиленград – сподели специално за „Старият мост“ кметът на Любимец инж. Анастас Анастасов. - Цените не са променяни с години, а икономическата ситуация вече е доста различна. Затова трябва да се актуализират и да станат адекватни на предлаганата услуга.“

От 30 на 40 лв. скача месечната такса за детска градина. Повишението е във връзка с новите изисквания за здравословно хранене на децата, подчерта градоначалникът. Когато децата са повече от едно от едно семейство, за първото се заплаща 50%, и 25% за всяко следващо дете. С два лева се вдигат пък цените за детските ясли.

Досега любимчани са плащали по 1, 50 лв. на ден за ползване на пазари, а новият размер на таксата е 2 лв. С по-висока цена са и разрешителните за строеж, основен ремонт и преустроство, издаване удостоверение за наследници, дубликати на актове за раждане и граждански брак и пр. Остава непроменена таксата за адресна регистрация.

Нови размери имат и таксите за ползване на гробни места над 8 години. Гроб за вечни времена вече ще се таксува с 30 вместо досегашните 20 лв. Поскъпват и услугите за погребение заради по-високите цени на ковчезите и поскъпналото гориво за транспорт до вечното жилище.

След встъпването в длъжност на на новата администрация събирането на местните данъци и такси се е увеличило в пъти в сравнение с предходни периоди – средно някъде по около 4 хил. лв. на ден, което не е малко, сподели кметът на колабиралата финансово община Любимец инж. Анастасов.

СМ