26
Сря, Ян
25 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

В пленарната зала бе приета новата структура на администрацията, която е с обща численост 66 щатни бройки. Фонд „Работна заплата“ за тях се формира от субсидии от държавния бюджет. Кметът Анастас Анастасов ще има само един заместник, докато при предишния градоначалник те са били двама. На пряко подчинение на Анастасов е новосъздаденият сектор „Европейски програми и проекти“, в който работят 4-ма души. „Това звено беше в извънписъчния състав, с неизяснена подчиненост – обясни инж. Анастасов. - Сега ние се ангажираме да изработваме качествени проекти, с които да кандидатстваме за финансиране, и отговорността е голяма. Ето, в момента готвим 4 проекта, които трябва да внесем за одобрение до 16 януари 2012 г. Три от разработките са за подобряване на инфраструктурата.“

В ОбА – Любимец са обособени две дирекции – обща и специализирана администрация. Увеличава се броят на държавните служители, а е съкратено цяло звено от 12 души, които са били назначени по ПМС № 66 на МС и заплатите им са били плащани от собствени приходи.

Оптимизира се управлението на горския фонд в общината, като от 8 души четирима се съкращават. С 6 служители по-малко ще работи идната година и Домашният социален патронаж за сметка на изнесените звена в Оряхово, Белица и Малко Градище. Редуциран също е и селскостопанският отдел.

Намалява се броят на кметските наместници. Наместникът във Вълче поле ще обслужва административно и хората от Дъбовец, а този в Оряхово – и жителите на Васково. Секретарки на кметовете в Белица и Георги Добрево няма да има, по един щат е заложен за Малко Градище и Лозен, а на половин бройка ще бъдат специалистите във Вълче поле и Оряхово.