Икономика
Инструменти
Шрифт

Делото срещу „Хранко“ е образувано по искане на Райфайзенбанк заради недоизплатен кредит. Предприятието дължи на банката още  2 875 000 лв. Вещото лице  е посочило пред съда, че дружеството не е в състояние да погаси задълженията си. Съдът е приел,че ответникът е изпаднал в неплатежоспособност   от 21. 05. 2009 г., поради което са налице предпоставките за откриване на производство по несъстоятелност.

Окръжните съдии са насрочили първо събрание на кредиторите на „Хранко инвест“  на  23.11.2011 г. от 14,00 часа в зала №7  в сградата на ОС - Хасково.

Решението на ХОС може да се обжалва пред Апелативния съд в Пловдив.

СМ