18
Вт, Ян
20 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Предложените акции са собственост на "Национална компания индустриални зони " ЕАД, София.
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е подготвила общо 25 дружества за продажба. Сред тях, освен свиленградската, са и 46.4% от "Свободна зона - Пловдив" АД, 46% от "Транзитна търговска зона" АД, Варна, 19.45% от "Свободна безмитна зона - Бургас" АД. Тукашното дружество обаче нацяло е турено на тезгяха. На търг отиват 100 % от предприятието, което притежава терен от над 70 дка и 16 сгради в местността „Лозенски път“. Складовете на зоната са с площ над 4 000 кв. м. Понеже ще може да изкупи цялото предприятие, новият собственик няма да има никакъв проблем да вдигне до границата каквото си пожелае, например МОЛ, и да завърти успешен бизнес, коментират брокери.

Както „Старият мост“ писа, сега дружеството се намира във финансов колапс. Отчетите сочат, че през 2001 г. то е било на печалба 108 хиляди лева. През 2004 г. регистрира счетоводна загуба в размер на 175 000 лв., които покрива с извънредни приходи. Положението е приблизително същото и през следващите две години. На общо събрание на акционерите е отчетено, че общата задлъжнялост на предприятието за 2008 г. е в размер на 466 хил. лв., а счетоводната загуба – 216 хиляди. Година по-късно Свободна зона – Свиленград стана част от новосъздаденото държавно дружество „Национална компания индустриални зони“ с капитал 100 млн. лева. И това преструктуриране не помогна за възраждането на бившето проспериращо предприятие.

СМ