Икономика
Инструменти
Шрифт

Кандидатите да довършат работата по улиците в централната градска част са ”Пътностроителна техника”АД - София, “ПСК Тера-Строй Инвест - Стара Загора”АД и “Пътстрой” ООД - Стара Загора. След проверка на приложената документация комисията допусна до по-нататъшно участие и трите фирми. Отварянето на ценовите предложения бе насрочено за петък – 12 август. Поради редакционното приключване на броя не можем да съобщим какви са офертите на участниците в процедурата.

Прогнозната стойност на поръчката е 634 250 лв. без ДДС. Както „Старият мост“ писа, първоначално кметската управа възнамеряваше допълнителната работа да се извърши от фирма „Пътстрой“ ООД – Стара Загора без търг или конкурс. Същата фирма и досега извършваше ремонта на главните артерии в града, като основният договор, който общината е сключила с нея, е за 2 420 679 лв. Впоследствие обаче от кметството се отказаха от директен договор за допълнителните ремонтни работи, след като Агенцията по обществените поръчки излезе със становище, че в случая изборът именно на тази процедура не може да се приеме за законосъобразен.

СМ