Икономика
Инструменти
Шрифт

parapinaСпоред брокери, пазарните цени на такива имоти са три пъти по-високи, но никой не продава. Кандидатът за купувач трябвало да направи и дарение за общински мероприятия и да открие минимум две работни места.

„Какви са икономическата обосновка и мотивите за продажба на този имот по време на криза“, попита членовете на Икономическата комисия общинският съветник Николай Цонев Колев. В залата настъпи гробно мълчание, не  последва нито един икономически аргумент. Според Колев, има две възможни причини за обявяването на сладкарницата за продажба – обектът да е нерентабилен за общината или тя да  е изпаднала във финансова криза. „Точно на главната улица никой собственик не продава търговски обекти, всички имоти са отдадени под наем“, подчерта той. „Искаме частният собственик да има сигурност, да направи инвестиции и да се създадат работни места“, отговори кметът Манолов. По неговите думи стана ясно, че 10-годишният договор за наем на обекта изтича и досегашният наемател искал да закупи атрактивния имот. Досега той плащал на общината 406 лв. месечно. Градоначалникът не спомена дали при досегашните наемни отношения в обекта е имало разкрити работни места. Колев репликира, като се обърна и към колегите си общински съветници: „Нашата работа тук е да защитаваме обществените интереси, а не корпоративни или частни!“ Манолов направи дуплика: „Обществения интерес на хората като цяло!“

В крайна сметка 14 местни депутати послушно вдигнаха ръце „за“ предложението на кмета. Така то бе прието и сладкарницата ще бъде турена на тезгяха. „Против“ гласуваха Веселин Каратепелиев и Николай Ц. Колев, а „въздържал се“ - Иван Андреев, Никола Динков, Трифон Тодоров и Христо Щерев.

Месечният наем за търговска площ в центъра на града е средно около 10 лв. за квадратен метър, показа проучване на „Старият мост“. Никой от собствениците не си и помисля да продава такива „златни“ места. Сега ако кажа 700 евро на квадрат, веднага ще се намери купувач за магазина, сподели пък притежател на търговски обект. Магазини в новопостроени кооперации в близост до главната улица вървели по 1 000 лева квадрата „на зелено“, а в завършен вид някои имоти били продадени за по 700 евро/ кв. метър.

„Ако изобщо трябваше да се продава, то това трябваше стане не чрез конкурс, а чрез търг - сподели общинският съветник Никола Динков след заседанието. - Така с наддаване щеше да се достигне много по-изгодна и справедлива цена.“ Според някои пък по този начин щели да се разсеят и съмненията, че купувачът е предопределен.

СМ