01
Пет, Юли
17 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Както е известно, община Свиленград също има дялово участие, макар и малко, в тържищна компания „Марица“. Член на Общото събрание на акционерите е зам.-кметът Мария Костадинова.

Борсата е официално открита на 22 май 2001 година. Построена е с 14 360 000 германски марки. Сумата е осигурена от немската кредитна служба за възстановяване.

Причината борса "Марица" да бъде обявена за публична продан е непогасен заем от "НЛБ - Банка Запад Изток" на стойност 3 100 000 лева.

Тържището за плодове и зеленчуци и цветя е разположено на площ от 54,5 дка. Включва едноетажна сграда, портал, магазин, навес, автокантар, няколко склада, гаражни клетки, склад - хладилник, ремонтна работилница, столова, търговски обект за селскостопански инвентар и семена, няколко халета, трафопост.

Началната тръжна цена на обекта е 5 940 000 лева.

Решението на общината да се включи като акционер в прокламираната като българо-немска компания „Марица“ бе взето на заседание на ОбС през март 1999 г. Предложението бе направено от бившия кмет Атанас Атанасов и бе прието от мнозинството въпреки несъгласието на съветниците от СДС, тогава опозиция в местния парламент. Общината участва с апортна вноска – бившия хлебозавод, като първоначално дяловият й капитал бе над 25 на сто. През юни 2000 г. тогавашният градоначалник д-р Христо Минков беше готов да продаде акциите на общината и предложи на хасковските представители да откупят дела за 780 000 лв., но до сделка не се стигна. По-късно въпросът отново бе поставен пред ОбС, но новосъздаденото мнозинство бойкотира кметските предложения. Постепенно компанията увеличаваше капитала си и по този начин делът на общината стана минимален.

СМ