16
Вт, Авг
24 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Около 30 души ще започнат работа на първо време, като се предвижда до края на годината броят им да достигне 50, отбеляза новият управител. По думите му всички ще бъдат назначени на трудови договори с нетно месечно възнаграждание от 400 – 500 лева. На досегашния прокурист и бивш изпълнителен директор инж. Владимир Шопов ще бъде предложена длъжността зам.- управител по производствените въпроси, заяви Иван Парапандев. Той опроверга слуховете, че в момента се разпродават за скрап машини от предприятието. Бракували сме няколко стари машини – стругове, фрези и др., които няма да ни вършат работа, но целият производствен парк за изработването на кранчетата си остава, подчерта новият собственик.

През последните години завод „Сакар“ срещаше доста затруднения най-вече с доставките на суровина заради покачващата се цена на месинга и недостиг на средства. Китайската инвазия на пазара с евтина продукция също се отрази неблагоприятно. Персоналът на предприятието, едно от най-големите в Свиленград, се сви до 40-50 души, като работеше на пресекулки. През март т. г. заводът напълно затвори, като персоналът бе изпратен на трудовата борса.

Николай Колев