09
Чет, Дек
14 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Програмата е насочена към младежи до 29-годишна възраст с висше образование без трудов стаж по специалността. „Старт на кариерата“ дава възможност на одобрените кандидати в рамките на 9 месеца да натрупат стаж и опит по своята специалност. Програмата им осигурява възнаграждение в размер на 400 лева и изплащане на социалните и здравните осигуровки за сметка на работодателите, допълнителните възнаграждения по Кодекса на труда, годишният платен отпуск и болничните.

Желаещите да кандидатстват могат да подадат документи в бюрото по труда, в което са регистрирани като търсещи работа лица, до 28 юни 2011 г. включително.

Общо 1 303 работни места в публичната администрация в цялата страна са заявени по настоящата процедура на програмата.
На 22-ри юни от 11,00 часа пък в тукашното бюро по труда ще се проведе информационен ден във връзка с програмата за стажуване на младежи по проект „Ново начало – от образование към заетост“ към оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, който се реализира с помощта на Агенцията по заетостта. Този проект е насочен към младежи до 29-годишна възраст, които са завършили средно или висше образование и нямат стаж по специалността си. За да бъдат наети млади хора, трябва да има заинтересовани работодатели, които да обявят свободни работни места. Проектът осигурява на работодателите месечен финансов стимул в размер на 300 лв. за всеки нает по трудов договор за стажуване безработен младеж за период от 6 месеца и нормативно предвидените месечни осигуровки.

Елена МИХАЛЕВА