26
Сря, Ян
24 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Мотивите на кмета на общината инж. Георги Манолов за допълнителните разходи са, че са възникнали „обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени при сключване на основния договор и изискват възлагането на допълнителни строителни работи, съществено необходими за изпълнението на поръчката“.

Тези допълнителни работи са с прогнозна стойност 754 920 лв. и не можело да бъдат отделени от предмета на основния договор, който пък е за 2 420 679 лв. В последната сума са включени и 5% непредвидени разходи, обаче те били недостатъчни и всъщност вече са изразходвани. По предварителни разчети на общината 2 420 679 лв. били достатъчни за завършване на обекта, пише в обявлението. Парите бяха осигурени от облигационния заем в размер на 2 812 000 евро, който емитира общината в средата на миналата година с цел подмяна на водопроводната мрежа и ремонт на улиците в централната градска част. Обявена бе и обществена поръчка за рехабилитация на пътищата. Както „Старият мост“ писа, през лятото миналата година за участие в процедурата документи подадоха осем фирми, а прогнозната цена, по сведения от ОбА, бе около 3, 5 млн. лв. без ДДС.

Сега обаче изведнъж се оказало, че първоначалните 2, 5 млн. лв. са недостатъчни. Проектът бил изготвен през 2008 г., „след което е извършена газификация и е положен газопровод с направени отклонения към съответните имоти, а също така и в резултат на изминалите зимни сезони и падналите валежи допълнително е деформирана пътнта настилка, появили са се допълнителни мрежовидни напуквания, което налага на места цялостно фрезоване на пътната настилка, заздравяване на пътното легло и полагане на два пласта асфалт“, подробно обяснява в мотивите си кметът. Той посочва още, че заради ремонта на част от улиците се наложило пренасочване на движението към другите участъци, предвидени за рехабилитиране, което допълнително нарушило състоянието на пътната настилка. Оказало се, че тя не можела да понесе натоварването на колите и е силно деформирана и с големи дупки, които е необходимо допълнително да бъдат изкърпени. При подмяна на бордюрите също се налагало допълнително изкърпване на настилката от 0, 5 до 1 м. Като непредвидено обстоятелство се изтъква и това, че при пресичане на уличното платно се налагало заустване на улиците, по които не се извършва ремонт, за да се осигури плавна нивелетна връзка. Освен това, за да се заздравят участъците и изгладят неравностите по трасето, било необходимо да се положи по-дебел пласт асфалтобетон от първоначално предвидения.

До подобна хватка на наливане на допълнителни средства при строително-ремонтни работи местната управа прибягва не за първи път. Така беше и при ремонта на ОДЗ „Зорница“ в началото на 2009 г.  Тогава 1 116 000 лв. не стигнаха, та се наложи Общинският съвет да гласува още 367 578 лв. Допълнителните пари бяха поискани от фирмата-изпълнител „Райкомерс“, която нае като подизпълнители местни фирми. „Райкомерс“ бе изпълнител и на подмяната на водопровода в центъра на Свиленград, а по-рано пък направи канализацията в кв. Гебран. Идейният проект, в който бяха заложени дейностите по ремонта на ОДЗ-то и план-сметката, пък бяха дело на козлодуйската фирма „Енемона“. Преди това тя пък санира ОУ „Иван Вазов“ и СОУ „Д-р Петър Берон“. „Енемона“ притежаваше и част от акциите на „Свиленград Газ“ АД“.

СМ

Сходни