23
Чет, Сеп
25 Нови статии

Икономика
Инструменти
Шрифт

Както „Старият мост“ писа, сега дружеството се намира във финансов колапс и заради неизплатени задължения ВиК и Енергото прекъсваха доставките на вода и ел. енергия. Отчетите сочат, че през 2001 г. то е било на печалба 108 хиляди лева. През 2004 г. регистрира счетоводна загуба в размер на 175 000 лв., които покрива с извънредни приходи. Положението е приблизително същото и през следващите две години. На общо събрание на акционерите е отчетено, че общата задлъжнялост на предприятието за 2008 г. е в размер на 466 хил. лв., а счетоводната загуба – 216 хиляди. Година по-късно Свободна зона – Свиленград стана част от новосъздаденото държавно дружество „Национална компания индустриални зони“ с капитал 100 млн. лева. И това преструктуриране не помогна за възраждането на бившето проспериращо предприятие. Сега в него работят всичко на всичко трима души барабар с началника.

На фондовата борса ще бъдат пуснати 26 дружества с изцяло или частично държавно участие, съобщиха от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Сред атрактивните фирми, чиито акции ще се предложат за продажба, освен свиленградската, са 100% от софийската “Монтажи”, 46.398% от “Свободна зона – Пловдив”, 46% от “Транзитна търговска зона”, Варна, 19% от “Свободна безмитна зона – Бургас”, както и 7.6% от “Частно акционерно дружество “Зографски”. Информационните меморандуми на "Монтажи", “Свободна зона - Свиленград”, „Свободна зона – Пловдив”, и „Транзитна търговска зона” могат да се разглеждат и закупят в сградата на Агенцията всеки работен ден след обнародване на тръжното обявление в Държавен вестник до крайната дата за провеждане на централизирания публичен търг.

СМ